"Vi arbejder for, at hvis du blev genfødt som gris, ville du ønske, at du havnede her hos os i Hestbjerg Økologi"

Poppelgrisen fra Hestbjerg

Bertels Gris

Nye Gener

Hestbjerg News

”Et hvert udviklingstiltag på vores gård bliver først gennemført, når vi har en klar vurdering af,
hvordan det bidrager til vores overordnede målsætning om en stadig mere bæredygtig produktion”

Bæredygtighed og dyrevelfærd

Essensen i bæredygtighed handler om, at vi opfører os på en måde, der ikke begrænser kommende generationers muligheder for udfoldelse.

Organisationsplan

Hestbjerg Økologi er geografisk fordelt på flere gårde.
Det er vigtigt at medarbejderne samarbejder og sparrer med hinanden.

10 ugers fravænning

Pattegrisene fravænnes tidligst, når de er ti uger gamle.
Det er usædvanligt, men super godt for grisene.

"Den personlige relation mellem den enkelte ansatte og mig som ejer er noget af det, jeg vægter allerhøjst" Bertel Hestbjerg

Sofari

ÅBENT HUS:
Søndag den 26. maj 2024
Kl. 10.00 – 14.00
Torstedvej 86, 6980 Tim.
Alle er velkomne ❤️
Gratis entre 🐖