Organisationsplan

Hestbjerg Økologi har grise på flere gårde

Geografisk er vores landbrug forholdsvis spredt. Det er et bevidst valg vi har truffet fordi vi mener, at der er knyttet flere fordele end ulemper ved denne opsplitning. Et par af de væsentligste er mindre sårbarhed overfor eventuelle sygdomsudbrud og generel større mulighed for at styre sundheden i besætningen.

Med denne konstruktion er det vigtigt, at de enkelte enheder samarbejder på tværs, at medarbejderne sparrer med hinanden og udveksler erfaringer. Vi udveksler erfaringer på vores interne FB gruppe og afholder kvartalsmøder samt ERFA møder både internt og eksternt.

Liv omkring kaffebordet

En af de væsentligste hensigter med at have opbygget en forholdsvis stor produktion er målet om at skabe en spændende og dynamisk arbejdsplads med liv omkring kaffebordet. I 'gamle dage' var der mange folk på landet og det ønsker vi at skabe igen. I dag er vi 28 medarbejdere hos Hestbjerg Økologi.

Vi har egen dyrlæge, et team af håndværkere foruden mange dygtige og engagerede medarbejdere til pasning af vores grise. De fleste medarbejdere arbejder direkte med daglig pasning af grisene. Herudover har vi en kommunikationsmedarbejder, der blandt andet har fokus på kommunikation, medarbejderpleje og udvikling af nye tiltag og aktiviteter.

Selvstændige medarbejdere

Da produktionen ligger geografisk spredt, lægger vi vægt på medarbejdere, som kan administrere et stort og selvstændigt ansvar. Social trivsel og et tæt samarbejde er grundlaget for at kunne fokusere, når man er på arbejde.

"Den personlige relation mellem den enkelte ansatte og mig som ejer er noget af det, jeg vægter allerhøjst. Vi skal kunne lide hinanden for at fungere godt sammen i det daglige. Det betyder uddelegering af ansvar, opfølgning, vidensdeling, anerkendelse, sociale arrangementer mv."

Nøgleord for os er: Humør, seriøsitet, teamspiller og ansvarlighed. Din vilje til at gøre en forskel vægtes højere end din faglighed.

Værdien af et godt arbejdsklima kan ikke overvurderes. Det er en opgave, som vi er ydmyg over for. Det er af stor betydning, at vi alle trives. Det er en dynamisk proces, hvor vi altid vil være på vej og hvor vi hele tiden skal tage ansvar.

Ejerleder

Marianne og Bertel Hestbjerg

Marianne og Bertel Hestbjerg

Økonomiansvarlig

økonomiansvarlig bag PC

Kristian

Staldindretningsansvarlig

SØREN PEDER, STALDUDVIKLER

Søren Peder, staldudvikler

Facility team

JAN

Mogens

Jesper

Gårdene i Hestbjerg Økologi

St. Hestbjerg, Nr. Feldingvej 100. Holstebro

425 årssøer med grise til fravænning. Pattegrisene fravænnes efter min. 10 uger og vejer ca. 30 kg ved fravænning.

Årlig produktion ca. 9775 fravænnede grise.

Samme dag som grisene er fravænnet flyttes de til en slagtegrisestald.

Medarbejdere:
Sabrina,  Gigi og Malte

Gråstensminde, Karupvej 11. Haderup

500 årssøer med grise til fravænning. Pattegrisene fravænnes efter min. 10 uger og vejer ca. 30 kg. ved fravænning.

Slagtegrisestald med 960 stipladser. Slagtegrisestalden er etableret med wellnessområde.

Årlig produktion ca. 13.500 fravænnede grise og 3.300 slagtegrise.

Medarbejdere:
Youxi,  Cristi,  Humble, Andrea, Sergio og Bogdan

Vestergaard, Torstedvej 86. Tim

275 årssøer med grise til fravænning. Pattegrisene fravænnes efter min. 10 uger og vejer ca. 30 kg ved fravænning.

Slagtegrisestald med 1800 stipladser. Slagtegrisestalden er etableret med wellnessområde.

Årlig produktion ca. 6.300 fravænnede grise og 6.100 slagtegrise.

Medarbejdere:
Ramona, Bogdan, Florin, Ciprian, Alin, Teodor, Sasha og Tina

Hvolbyvej 5, Råsted. Holstebro

Slagtegrisestald med 1.200 stipladser. Slagtegrisestalden  er etableret med wellnessområde.

Årlig produktion ca. 4.100 slagtegrise.

Stalden er fra 2002 og ombygget adskillige gange – senest i 2020.

Medarbejdere:
Ramona, Bogdan, Florin, Ciprian, Alin, Teodor, Sasha og  Tina 

Vestre Skivevej 130 A. Viborg

Slagtegrisestald med 1.200 stipladser. Slagtegrisestalden er etableret med wellnessområde.

Årlig produktion 4.100 slagtegrise.

Ejendom overtaget i 2016. Smukt beliggende ud for det sydøstlige hjørne af Sjørup Plantage.  Stalden er oprindelige en konventionel svinestald fra omkring 2005, som vi har ombygget til en økologisk stald.

Medarbejdere:
Youxi,  Cristi, Humble, Andrea, Sergio og Bogdan

Torstedvej 73 Tim

Slagtegrisestald med 1.600 stipladser. Slagtegrisestalden er etableret med wellnessområde.

Årlig produktion ca.  5.500 slagtegrise.

Ejendom overtaget i foråret 2017. Beliggende lige nord for Hoverdal Plantage. Konventionelle Futura stalde fra 2005 ombygges primo 2018 til økologis grisestald med storstier.

Desuden er der etableret en mindre økologisk bærproduktion på arealerne mellem bygningerne og plantagen.

Medarbejdere:
Ramona, Bogdan, Florin, Ciprian, Alin, Teodor, Sasha og Tina

Neesvej 92. 7570 Vemb

Slagtegrisestald med 1.050 stipladser. Slagtegrisestalden er etableret med wellnessområde.

Årlig produktion 3.500 slagtegrise.

Ejendom tilkøbt i 2016.

Medarbejdere:
Ramona, Bogdan, Florin, Ciprian, Alin, Teodor, Sasha og  Tina

Poppelgris
Poppelgrise.

Vistorpvej 24. Grove

Stalden fungerer som karantænestal. Her går so-poltene fra de er 15 uger til de er 21 uger gamle. TN70 poltene købes af Bovbjerg Økologi og går på gården indtil der er taget blodprøver af moderbesætningen. Herefter fordeles so-poltene på de respektive gårde.

Læs mere om TN70 og Bovbjerg Økologi her.

Gården passes af team Haderup.