Organisationsplan

Hestbjerg Økologi har grise på flere gårde

Geografisk er vores landbrug forholdsvis spredt. Det er et bevidst valg vi har truffet fordi vi mener, at der er knyttet flere fordele end ulemper ved denne opsplitning. Et par af de væsentligste er mindre sårbarhed overfor eventuelle sygdomsudbrud og generel større mulighed for at styre sundheden i besætningen.

Med denne konstruktion er det vigtigt, at de enkelte enheder samarbejder på tværs, at medarbejderne sparrer med hinanden og udveksler erfaringer. Vi udveksler erfaringer på vores interne FB gruppe og afholder kvartalsmøder samt ERFA møder både internt og eksternt.

Liv omkring kaffebordet

En af de væsentligste hensigter med at have opbygget en forholdsvis stor produktion er målet om at skabe en spændende og dynamisk arbejdsplads med liv omkring kaffebordet. I 'gamle dage' var der mange folk på landet og det ønsker vi at skabe igen. I dag er vi 28 medarbejdere hos Hestbjerg Økologi.

Vi har egen dyrlæge, et team af håndværkere foruden mange dygtige og engagerede medarbejdere til pasning af vores grise. De fleste medarbejdere arbejder direkte med daglig pasning af grisene. Herudover har vi en kommunikationsmedarbejder, der blandt andet har fokus på kommunikation, medarbejderpleje og udvikling af nye tiltag og aktiviteter.

Selvstændige medarbejdere

Da produktionen ligger geografisk spredt, lægger vi vægt på medarbejdere, som kan administrere et stort og selvstændigt ansvar. Social trivsel og et tæt samarbejde er grundlaget for at kunne fokusere, når man er på arbejde.

"Den personlige relation mellem den enkelte ansatte og mig som ejer er noget af det, jeg vægter allerhøjst. Vi skal kunne lide hinanden for at fungere godt sammen i det daglige. Det betyder uddelegering af ansvar, opfølgning, vidensdeling, anerkendelse, sociale arrangementer mv."

Nøgleord for os er: Humør, seriøsitet, teamspiller og ansvarlighed. Din vilje til at gøre en forskel vægtes højere end din faglighed.

Værdien af et godt arbejdsklima kan ikke overvurderes. Det er en opgave, som vi er ydmyg over for. Det er af stor betydning, at vi alle trives. Det er en dynamisk proces, hvor vi altid vil være på vej og hvor vi hele tiden skal tage ansvar.

Ejerleder

Marianne og Bertel Hestbjerg

Marianne og Bertel Hestbjerg

Økonomiansvarlig

økonomiansvarlig bag PC

Kristian

Dyrevelfærds team

Niels Peter, dyrlæge

SØREN PEDER, STALDUDVIKLER

Søren Peder, staldudvikler

Facility team

JAN

Mogens

Jesper

Gårdene i Hestbjerg Økologi

St. Hestbjerg, Nr. Feldingvej 100 i Hestbjerg

600 årssøer med grise til fravænning. Pattegrisene fravænnes efter min. 10 uger og vejer ca. 27 kg ved fravænning.

Årlig produktion ca. 13.800 fravænnede grise, der vejer ca. 27 kg ved fravænning.

Samme dag som grisene er fravænnet flyttes de til en slagtegrisestald. Enkelte grise sælges til kollega.

Medarbejdere:
 Christina, Sabrina,  Patrick,  Alex, Gigi og Malte

Gråstensminde, Karupvej 11 i Haderup

600 årssøer med grise til fravænning. Pattegrisene fravænnes efter min. 10 uger og vejer ca. 27 kg ved fravænning.

Slagtegrisestald med 960 stipladser. Slagtegrisestalden fungerer efter ”alt ind / alt ud” princippet og er etableret med wellnessområde.

Årlig produktion ca. 13.800 fravænnede grise og 3.300 slagtegrise.

Medarbejdere:
Youxi,  Stella, Cristi, Marie Louise, Martin, Alex og Bogdan

Vestergaard, Torstedvej 86 i Tim

300 årssøer med grise til fravænning. Pattegrisene fravænnes efter min. 10 uger og vejer ca. 27 kg ved fravænning.

Slagtegrisestald med 1800 stipladser. Slagtegrisestalden fungerer efter ”alt ind / alt ud” princippet og er etableret med wellnessområde.

Årlig produktion ca. 6.900 fravænnede grise og 6.600 slagtegrise.

Ejendommen er tilkøbt i 2014 og er indrettet efter et selvopfundet ”øko-plus” koncept med en målsætning om højere grad af velfærd for grisene. Skov ved drægtige søer og på faremark, rodfrugter til de drægtige søer om vinteren, 10 ugers fravænning, ekstra godt grovfoder til slagtegrise (majs, gulerødder, rødbeder, jordskokker, ærter mv) wellness områder til slagtegrisene, hvor de kan rode i lyngflis. Grisene herfra er senere døbt ”Poppelgris fra Hestbjerg”. Det er grisene herfra der har været fundamentet i vores tætte samarbejde og partnerskab med COOP.

Medarbejdere:
Ramona, Bogdan, Florin, Ciprian, Alin, Teodor, Sasha, Andre og  Tina

Hvolbyvej 5, Råsted. 7500 Holstebro

Slagtegrisestald med 1.200 stipladser. Slagtegrisestalden fungerer efter ”alt ind / alt ud” princippet og er etableret med wellnessområde.

Årlig produktion ca. 3.800 slagtegrise.

Stalden er fra 2002 og ombygget adskillige gange – senest i 2016.

Medarbejdere:

Ramona, Bogdan, Florin, Ciprian, Alin, Teodor, Sasha, Andre og  Tina 

Vestre Skivevej 130 A. 8800 Viborg

Slagtegrisestald med 1.200 stipladser. Slagtegrisestalden fungerer efter ”alt ind / alt ud” princippet og er etableret med wellnessområde.

Årlig produktion 5.500 slagtegrise.

Ejendom overtaget i 2016. Smukt beliggende ud for det sydøstlige hjørne af Sjørup Plantage.  Stalden er oprindelige en konventionel svinestald fra omkring 2005, som vi har ombygget til en økologisk stald.

Medarbejdere:
Youxi,  Cristi, Marie Louise, Martin, Alex og Bogdan

Torstedvej 73 Tim

Slagtegrisestald med 1.600 stipladser. Slagtegrisestalden fungerer efter ”alt ind / alt ud” princippet og er etableret med wellnessområde.

Årlig produktion ca.  5.500 slagtegrise.

Ejendom overtaget i foråret 2017. Beliggende lige nord for Hoverdal Plantage. Konventionelle Futura stalde fra 2005 ombygges primo 2018 til økologis grisestald med storstier.

Desuden er der etableret en mindre økologisk bærproduktion på arealerne mellem bygningerne og plantagen.

Medarbejdere:

Ramona, Bogdan, Florin, Ciprian, Alin, teodor, Sasha, Andre og Tina

Neesvej 92. 7570 Vemb

Slagtegrisestald med 1.050 stipladser. Slagtegrisestalden fungerer efter ”alt ind / alt ud” princippet og er etableret med wellnessområde.

Årlig produktion 3.500 slagtegrise.

Ejendom tilkøbt i 2016.

 Medarbejdere:

Ramona, Bogdan, Florin, Ciprian, Alin, Teodor, Sasha, Andre og  Tina