Organisationsplan

Hestbjerg Økologi har grise på flere gårde

Geografisk er vores landbrug forholdsvis spredt. Det er et bevidst valg vi har truffet fordi vi mener, at der er knyttet flere fordele end ulemper ved denne opsplitning. Et par af de væsentligste er mindre sårbarhed overfor eventuelle sygdomsudbrud og generel større mulighed for at styre sundheden i besætningen.

Med denne konstruktion er det vigtigt, at de enkelte enheder samarbejder på tværs, at medarbejderne sparrer med hinanden og udveksler erfaringer. Vi udveksler erfaringer på vores interne FB gruppe og afholder kvartalsmøder samt ERFA møder både internt og eksternt.

Liv omkring kaffebordet

En af de væsentligste hensigter med at have opbygget en forholdsvis stor produktion er målet om at skabe en spændende og dynamisk arbejdsplads med liv omkring kaffebordet. I 'gamle dage' var der mange folk på landet og det ønsker vi at skabe igen. I dag er vi 28 medarbejdere hos Hestbjerg Økologi.

Vi har egen dyrlæge, et team af håndværkere foruden mange dygtige og engagerede medarbejdere til pasning af vores grise. De fleste medarbejdere arbejder direkte med daglig pasning af grisene. Herudover har vi en kommunikationsmedarbejder, der blandt andet har fokus på kommunikation, medarbejderpleje og udvikling af nye tiltag og aktiviteter.

Selvstændige medarbejdere

Da produktionen ligger geografisk spredt, lægger vi vægt på medarbejdere, som kan administrere et stort og selvstændigt ansvar. Social trivsel og et tæt samarbejde er grundlaget for at kunne fokusere, når man er på arbejde.

"Den personlige relation mellem den enkelte ansatte og mig som ejer er noget af det, jeg vægter allerhøjst. Vi skal kunne lide hinanden for at fungere godt sammen i det daglige. Det betyder uddelegering af ansvar, opfølgning, vidensdeling, anerkendelse, sociale arrangementer mv."

Nøgleord for os er: Humør, seriøsitet, teamspiller og ansvarlighed. Din vilje til at gøre en forskel vægtes højere end din faglighed.

Værdien af et godt arbejdsklima kan ikke overvurderes. Det er en opgave, som vi er ydmyg over for. Det er af stor betydning, at vi alle trives. Det er en dynamisk proces, hvor vi altid vil være på vej og hvor vi hele tiden skal tage ansvar.

Ejerleder

Marianne og Bertel Hestbjerg

Marianne og Bertel Hestbjerg

Økonomiansvarlig

Kristian

Dyrevelfærds team

Niels Peter, dyrlæge

Søren Peder, staldudvikler

Facility team

JAN

Mogens

Jesper

Gårdene i Hestbjerg Økologi

St. Hestbjerg, Nr. Feldingvej 100 i Hestbjerg

650 årssøer med grise til fravænning (10 uger).

Årlig produktion ca. 13.000 grise, der vejer ca. 27 kg ved fravænning.

Samme dag som grisene er fravænnet flyttes de til en slagtesvinestald. Enkelte grise sælges til kollega.

Medarbejdere:
 Christina, Sabrina,  Anne,  Alex, Gheorghe og Malte

Gråstensminde, Karupvej 11 i Haderup

500 årssøer med grise til fravænning (10 uger).

Årlig produktion på ca. 10.000 grise, der vejer ca. 27 kg ved fravænning.

Samme dag som grisene bliver fravænnet flyttes de til en slagtesvinestald. Enkelte grise sælges til kollega.

På denne ejendom er der ligeledes en stald til slagtegrise, der fungerer efter ”alt ind / alt ud” princippet. I stalden er der 900 stipladser.

Medarbejdere:
Youxi, AnneMette, Stella, Costel, Cristi, Mark, Ivett, Brigitta og Ionut

Vestergaard, Torstedvej 86 i Tim

350 årssøer med grise til fravænning ved 10 uger og herefter oveflytning til egen stald til videre opfedning. Der laves ca. 7.000 slagtesvin på årsbasis.

Ejendommen er tilkøbt i 2014 og er indrettet efter et selvopfundet ”øko-plus” koncept med en målsætning om højere grad af velfærd for grisene. (skov ved drægtige søer og på faremark, rodfrugter til de drægtige søer om vinteren, 10 ugers fravænning, ekstra godt grovfoder til slagtegrise (majs, gulerødder, rødbeder, jordskokker, ærter mv) welness områder til slagtegrisene, hvor de kan rode i lyngflis. Grisene herfra er senere døbt ”poppelgris fra Hestbjerg”, og det er grisene herfra der har været fundamentet i vores tætte samarbejde med COOP.

Medarbejdere:
Ramona, Bogdan, Florin, Ciprian, Alin, Dorin, Sasha, Andre og  Tina

Hvolbyvej 5, Råsted. 7500 Holstebro

Stald fra 2002. Ombygget adskillige gange – senest i 2016. Fungerer nu som en ”alt ind / alt ud” enhed med plads til 1.200 grise i 4 storstier.

På markerne tæt ved stalden er der desuden opdræt af egenproducerede polte, der kort før løbning bliver fordelt på de 3 ejendomme med søer.

Medarbejdere:

Ramona, Bogdan, Florin, Ciprian, Alin, Dorin, Sasha, Andre og  Tina 

Vestre Skivevej 130 A. 8800 Viborg

Ejendom overtaget i 2016. Smukt beliggende ud for det sydøstlige hjørne af Sjørup Plantage.  Konventionel svinestald fra omkring 2005 ombygget som en ”alt ind / alt ud” enhed med plads til 1.200 grise i 3 storstier.

Medarbejdere:
Youxi, AnneMette, Stella, Costel, Cristi, Mark, Ivett, Brigitta og Ionut

Torstedvej 73 Tim

Ejendom overtaget i foråret 2017. Beliggende lige nord for Hoverdal Plantage. Konventionelle Futura stalde fra 2005 ombygges primo 2018 til ”alt ind / alt ud” enhed med 1.600 stipladser i 4 storstier.

Desuden er der etableret en mindre økologisk bærproduktion på arealerne mellem bygningerne og plantagen.

Medarbejdere:

Ramona, Bogdan, Florin, Ciprian, Alin, Dorin, Sasha, Andre og Tina

Neesvej 92. 7570 Vemb

Ejendom tilkøbt i 2016. Indrettet til ”alt ind / alt ud” produktion med 1.050 stipladser.

 Medarbejdere:

Ramona, Bogdan, Florin, Ciprian, Alin, Dorin, Sasha, Andre og  Tina