Filosofien og historien om slægtsgården med rødder tilbage til 1623

Den sandede jord er perfekt til grise på friland

St. Hestbjerg er en gammel familiegård med rødder tilbage til 1623. Min familie og jeg er 15. generation på St. Hestbjerg. Her en lille fortælling om St. Hestbjergs historie, hvorfor jeg valgte, at blive landmand og lidt om hvad der er vigtigt for os i den daglige produktion.

St. Hestbjerg ligger i det sydøstlige hjørne af Idom Sogn, og navnet Hestbjerg kommer oprindeligt af ordet ”æst bjerg”, som betyder det yderste bjerg i sognet. Senere er ”æst bjerg” blevet til Hestbjerg. Sandsynligvis har det således været noget af den sidste jord, der blev opdyrket. Dette passer meget godt med, at jorden ikke er specielt frugtbar og temmelig sandet. Der har tidligere hørt ganske store arealer ind under St. Hestbjerg, men gennem tiden er der udstykket en flere ejendomme fra hovedgården, når døtre eller sønner havde brug for et sted at etablere sig.

”Den sandede jord gør området til et perfekt sted for udendørs hold af grise."

I 1996 overtog jeg gården efter min far, Jens Hestbjerg. Min opvækst på en gammel familiegård gav mig en naturlig mulighed for at fortsætte traditionen og selv give mig i kast med landbruget. Da jeg var ung, havde praktisk landbrug ikke min store interesse. Jeg valgte derfor at studere landbrugsøkonomi på Landbohøjskolen i København. Jeg blev uddannet cand. Agro 1995.

Grise på friland

Under studietiden først i 90-erne hørte jeg for første gang om produktionen af frilandsgrise. Samtidig syntes jeg allerede dengang, at det virkede naturstridigt, hvis vi i Danmark skulle leve af at producere fødevarer til et verdensmarked, hvor eneste betydende salgsparameter er prisen. Her troede – og tror – jeg ikke på, at vi i Danmark kan konkurrere med landbrugsproduktion fra lande hvor jordpriser, lønninger, miljøomkostninger mv er på et helt andet niveau end herhjemme. Kan vi derimod udnytte vores renomme som et land hvor der er styr på arbejdsmiljø, det veterinære sundhedsniveau er højt, tjek på medicinhåndtering – og forbrug, respekt for – og hensyntagen til naturen osv., til at lave et landbrugsprodukt, der ikke alene skal sælges på prisen; så tror jeg at danske landmænd har en fin chance for at skabe en spændende og økonomisk sund forretning.

Springet til det praktiske landbrugsliv

Disse overvejelser førte til, at jeg i 1995 – efter endt studie i København – tog springet og gik i kast med det praktiske landbrugsliv her på vores gamle slægtsgård. Jeg startede en produktion med frilandsgrise. De første 3 år i kompagniskab med min far Jens Hestbjerg. De første år var produktionen baseret på 200 frilandssøer, der så senere i 2006 blev opgraderet til økologisk produktion.

Jeg var glad for arbejdet med frilandsgrisene og det praktiske landbrugsliv, men jeg savnede en social dimension og en struktur, der gjorde det muligt for mig i hverdagen, at fokusere på områder som strukturel udvikling af produktionen, finansiering, generel ledelse, håndtering af medarbejdere, produktudvikling mv.

"Derfor tog jeg en beslutning om at forsøge at opbygge en landbrugsvirksomhed med masser af liv, både på grisemarkerne og rundt om kaffebordet." Bertel Hestbjerg

Dyrevelfærd, eget brand og tæt kontakt med forbrugerne

Dyrevelfærd har altid været i centrum for os. Gennem det daglige arbejde med grisene, er der i løbet af årene dukket talrige ideer op til forbedring af forholdene for dyrene. Efter grundig analyse af ”hvor meget dyrevelfærd” de enkelte investeringer/tiltag ville resulterer i har vi, i Hestbjerg Økologi valgt at plukke nogle tiltag ud, som vi har bygget på toppen af et i forvejen godt økologisk produktionskoncept. Disse tiltag er fundamentet for udvikling af poppelgrisen, som du kan læse mere om i afsnittet: Hvad er en Poppelgris.

"Den tætte kontakt og dialog med forbrugerne er vigtig for os." Bertel Hestbjerg

For at lave vores eget brand 'Poppelgrisen fra Hestbjerg' og senere 'Bertels Gris' valgte vi med virkning fra 1. oktober 2016 at melde os ud af Danish Crown, Friland og indgå et partnerskab med Coop Danmark. Coop var og er begejstrede og bakkede op om den målrettede indsats der er synlig for forbrugerne. På det tidspunkt valgte min kone Marianne at opsige sin stilling som skoleleder og 'komme hjem på gården' og hjælpe med alle de nye opgaver der nu opstod - alt lige fra branding, til rundvisninger, til udarbejdelse af foldere, hjemmeside ... og meget mere.

Bæredygtighed på alle niveauer

Vores mål er at tænke bæredygtighed ind i hele produktionskæden lige fra etablering af bælter med poppeltræer over overenskomstmæssige arbejdsforhold for de ansatte, til recirkulering af grisenes rodemateriale (lyngflis og havekompost) og fordring med frasorterede økologiske rodfrugter.

"Der er næsten uendeligt mange områder, hvor bæredygtigheden kan løftes via målrettet indsats, men godt begyndt …" Bertel Hestbjerg

At skabe arbejdspladser hvor medarbejderne trives er ligeledes en høj prioritet. Trivsel på alle planer betyder større glæde i hverdagen - det skal være sjovt at gå på arbejde hos Hestbjerg Økologi. Nogle dage er smukke og solen skinner, men det kan også regne i flere uger i træk og så skal der være noget der opløfter stemningen.

Og så har vi selvfølgelig særlig fokus på vores grise. Vi ønsker at skabe leveforhold, hvor grisen kan bruge sine instinkter og gøre det, der er naturligt for en gris.

“Det handler om at tænke som en gris…" Bertel Hestbjerg

Det lyder måske underligt, men kan man tænke som en gris og forestille sig, hvad grisen gerne vil og hvad der skaber det bedste liv for grisen, så kan man undgå mange udfordringer. Der er næsten uendeligt mange områder, hvor bæredygtigheden kan løftes via målrettet indsats, men godt begyndt …

"Grisene er mine kollegaer" Cristina ansvarlig for drægtige søer.

Skal en stor so flyttes fra en fold til en anden, så gælder det om at samarbejde. Ønsker ‘damen’ ikke at flytte sig, så skaber det problemer. Derfor skal vi finde ud af, hvad der kan få soen til at føle, at hun gerne vil hen i den nye fold.

Skriv et svar