Medarbejdere

’Den personlige relation mellem den enkelte ansatte og mig som ejer er noget af det, jeg vægter allerhøjst’ Bertel Hestbjerg

En af de væsentligste hensigter med at have opbygget en forholdsvis stor produktion er målet om at skabe en spændende og dynamisk arbejdsplads med liv omkring kaffebordet. I 'gamle dage' var der mange folk på landet og det ønsker vi at skabe igen.  I dag er vi 28 medarbejdere hos Hestbjerg Økologi.

Vi har egen dyrlæge, et team af håndværkere foruden mange dygtige og engagerede medarbejdere til pasning af vores grise.  De fleste medarbejdere arbejder direkte med daglig pasning af grisene. Herudover har vi en kommunikationsmedarbejder, der blandt andet har fokus på kommunikation, medarbejderpleje og udvikling af nye tiltag og aktiviteter.

Selvstændige medarbejdere
Da produktionen ligger geografisk spredt, lægger vi vægt på medarbejdere, som kan administrere et stort og selvstændigt ansvar. Social trivsel og et tæt samarbejde er grundlaget for at kunne fokusere, når man er på arbejde.

"Den personlige relation mellem den enkelte ansatte og mig som ejer er noget af det, jeg vægter allerhøjst. Vi skal kunne lide hinanden for at fungere godt sammen i det daglige. Det betyder uddelegering af ansvar, opfølgning, vidensdeling, anerkendelse, sociale arrangementer mv."

Nøgleord for os er: Humør, seriøsitet, teamspiller og ansvarlighed. Din vilje til at gøre en forskel vægtes højere end din faglighed.

Værdien af et godt arbejdsklima kan ikke overvurderes. Som hovedansvarlig herfor er det en opgave, jeg er ydmyg over for. Det er af stor betydning, at vi alle trives. Det er en dynamisk proces, hvor vi altid vil være på vej og hvor vi hele tiden skal tage ansvar."  Bertel Hestbjerg.