Grise i popler – når bæredygtighed og dyrevelfærd forenes

 

”Et hvert udviklingstiltag på vores gård bliver først gennemført, når vi har en klar vurdering af, hvordan det bidrager til vores overordnede målsætning om en stadig mere bæredygtig produktion”

Bæredygtighed og dyrevelfærd er i centrum hos os. Vi tror på et landbrug, der ikke er afhængig af GMO’er og kemi. Essensen i bæredygtighed handler om, at vi opfører os på en måde, der ikke begrænser kommende generationers muligheder for udfoldelse. Det er udfordrende, og for os er det en dynamisk proces, hvor vi hele tiden skal forsøge at gøre det lidt bedre, end vi gjorde i går. Selv om vi på mange områder er kommet langt i retning af en bæredygtig produktion, har vi stadig masser af områder, hvor vi kan – og skal – forbedre os. Eksempler herpå er, at vi stadig har svært ved at lave godt grisefoder uden brug af soja, som desværre hentes på den anden side af kloden. Heldigvis er der lovende forskningsresultater, som tyder på, at vi måske snart kan klare os uden soja. Et andet eksempel er vores forbrug af fossilt brændstof, da det kræver ganske mange timers traktorkørsel at passe økologiske grise.

Grise er oprindeligt skovdyr, som elsker at rode i jorden mellem træerne. Vi forsøger generelt at give grisene leveforhold, så de kan gøre de ting, der er naturlige for en gris. Derfor har vi plantet skov på 20-35 % af grisenes markarealer. De drægtige søers græsmark er suppleret med et bredt bælte med popler og grantræer og fem hektar stort område med jordskok­ker, som søerne kan grave frem med trynen i vinterhalvåret. På faremarken er der ligeledes træer. Her er granerne og poplerne suppleret med æbler, mirabeller, nødder og surbær. Grisene får lov til at blive hos deres mor i tre uger længere end normalt for økologiske grise, således at grisene langsomt vænnes til fast føde, i takt med at soens mælkeproduktion naturligt stopper. På den måde sikre vi, at grisene er større og stærkere og derved mindskes medicinforbruget.

Beplantningerne har mange vigtige funktioner. De giver skygge, hvilket er godt, da grisene ikke trives ved høje temperaturer. Samtidig hjælper grisene med at gøde træerne, så vi om nogle år kan høste miljøvenligt biobrændsel. Træerne er også med til at binde kvælstof og andre næringsstoffer, så risikoen for miljøforurening fra grisemarkerne mindskes. Endelig er bælterne med træer også med til at bryde landskabet, skabe mere variation og levested for andre vilde dyr. Eksempelvis har vi oplevet en stor stigning i bestanden af agerhøns, siden vi startede med at plante skov.

I forhold til slagtesvinene tænker vi også på bærdygtighed. Grisene har fra naturens side behov for at rode i jorden med deres tryner. Derfor har vi indrettet ’wellness’, hvor slagtesvinene har adgang til lyngflis. Lyngflis er et restmateriale fra hede-pleje, hvor fjernelse af næringsstoffer er med til at sikre gode vækstbetingelser for lyngen. Inden lyngflisen igen spredes på markerne som jordforbedringsmateriale og gødning får slagtesvinene det som rode-materiale.

Bæredygtighed handler om at give noget tilbage til naturen. Med vores grise i poplerne ønsker vi at skabe et kredsløb, hvor vi ikke belaster miljøet og hvor vi samtidig skaber et godt griseliv.


RISE – benyttes i mere 50 lande

I vores arbejde med bæredygtighed anvender vi værktøjet RISE, som analyserer bæredygtighed hos landmanden i forhold til miljø, klima, økonomi og sociale forhold. RISE står for Response-Inducing Sustainability Evaluation og er et internationalt anerkendt værktøj, som benyttes i mere med 50 lande. Værktøjet er løbende udviklet over de sidste 15 år og er nok det mest omfattende værktøj til vurdering af bæredygtighed i landbrugsproduktionen til dato.

Hvordan virker RISE?

Ved hjælp af landmændenes svar på en lang række spørgsmål måler RISE bæredygtighedsgraden på gårdene. Spørgsmålene inddeles i 10 kategorier, for eksempel ”jord”, ”livskvalitet”, eller ”energi og klima”. Hvert svar får en karakter, og til sidst beregnes gennemsnittet af karaktererne indenfor de enkelte kategorier. De samlede resultater tegnes ind i et 10-kantet ’spindelvæv’, som tydeliggør vores styrker og svagheder.

Med afsæt i vores udfordringer aftaler vi, i samarbejde med en konsulent, hvad vi konkret skal arbejde med, så vi bliver mere bæredygtige i alle aspekter og ikke kun i det, som vi i forvejen er gode til. 

Mød de andre producenter

Bæredygtighed flyer