10 ugers fravænning

Pattegrisene fravænnes når de er 10 uger

Siden foråret 2017 har vi hos Hestbjerg Økologi valgt først at fravænne pattegrisene, når de har diet 10 uger hos soen. Beslutningen er truffet efter, at vi gennem 1½ år som forsøg har haft 10-ugers fravænning, på den mindste af vores tre ejendomme med søer. Overordnet er vi meget tilfredse med det vi oplever.

Konventionelle grise fravænnes typisk ved 3-4 uger og økologiske besætninger ved 7 uger. Grise, der fravænnes ved 3-4 ugers alderen, er meget lidt modstandsdygtige, fordi de både immunologisk og ernæringsmæssigt befinder sig på et kritisk stadium. Den beskyttelse, grisene har fået fra immunstofferne i råmælken, yder kun en meget lille beskyttelse ved 3 ugers alderen, og samtidig har grisene kun i meget ringe grad startet deres egen opbygning af disse vigtige immunstoffer.

Grisenes fordøjelsessystem er ved 3-4 ugers alderen stadig under udvikling. Det er hovedsageligt de enzymer, som er nødvendige for at fordøje mælk, der er til stede og i mindre omfang de enzymer, som er nødvendige for at fordøje vegetabilsk foder. 

Ser vi på hvordan grise fravænner i naturen, så fravænner vildsvin typisk ved 12 – 17 uger. Forsøg i Sverige (Knut Boe, Agricultural University of Norway*) viser, at tamgrise der sættes ud fravænner ved 9-10 uger.

Fordelene ved den senere fravænning er, at grisens immunforsvar er styrket og at de enzymer der er nødvendige for at fordøje vegetabilsk foder er tilstede. Med den senere fravænning forventede vi, at vi ville være udover alle problemer med diarre. Vi oplever klart et fald i udfordringerne, men fravænningen er fortsat lidt kritisk, så vi skal være meget opmærksomme på fodersammensætningen. Til gengæld er vi meget glade for at kunne konstatere at grisene ved 10- ugers fravænning i gennemsnit vejer over 26 kg, hvor de ved 7-ugers fravænning vejer omkring 13 kg. Yderligere kan vi konstatere, at soen sagtens kan tåle at die de meget store pattegrise. Faktisk tager soen ca.10-15 kg på i de sidste uger af dieperioden (laktationen).

Overgangen til 10-ugers fravænning er et af vores tiltag i forhold til vores ultimative målsætning om at kunne indrette et produktionssystem, hvor brug af antibiotika til slagtesvineproduktion bliver overflødig.

Skift af farehytter

Gennem 2016 og 2017 har vi i Hestbjerg Økologi udskiftet alle vores farehytter.

Ikke fordi der er opfundet nye hyttetyper med smarte tekniske installationer, men simpelthen fordi vi havde behov for større hytter.

Årsagen er at et bærende element i ”Poppelgrise-konceptet” er en lang dieperiode på 10 uger. Det betyder at grisene ved fravænning vejer op mod 28 kg i gennemsnit mod tidligere ca 13 kg (ved 7 ugers fravænning). Med 12 grise ved soen betyder det 180 kg mere ”gris” i hytten lige før fravænning.

Kunsten er at finde en hyttetype (størrelse, isoleringsevne, udformning) der sikrer plads nok til so og grise og samtidig ikke er større end at soens kropsvarme kan sikre en behagelig temperaturen i vintermånederne når de nye grise kommer til verden.

Vores nye farehytter er således ca. 1,2 m2 større end de gamle.

Skift af 700 farehytter er en bekostelig omgang. Tidspunktet for udskiftningen er dog heldigvis faldet sammen med at vi i Danmark gennem 2016 og 2017 har oplevet en tilgang af nye økologiske griseavlere. Derfor har vi kunnet sælge de brugte farehytter til nye producenter. Det har været til glæde for vores økonomi, for de nystartede producenters økonomi og det generelle ressourceforbrug. Det er en rar tanke, at vores gamle farehytter, der sagtens kan holde 5 – 10 år mere, ikke bare skal smides væk.

*Applied Animal Behaviour Science, 30 (1991) 47-59 47

Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam

The process of weaning in pigs: when the sow decides

Knut Boe, Agricultural University of Norway, Department of Agricultural Engineering, Box 65,

1432 ~s-NLH (Norway) (Accepted for publication 19 September 1990).