10 ugers fravænning

Pattegrisene fravænnes når de er 10 uger

10 ugers dieperiode er et meget vigtigt element i poppel-konceptet.

Jo kortere dieperiode jo flere kuld kan den enkelte so nå på et år. Moderne konventionel svineproduktion opererer med en dieperiode helt ned til 3 uger (i visse tilfælde endda kortere). EU-økologi kræver minimum 6 ugers dieperiode og en dansk særregel siger minimum 7 uger.

Grisenes modstandskraft er direkte korreleret med fravænningsalderen. Den beskyttelse, grisene har fået fra immun-stofferne i råmælken, yder kun en meget lille beskyttelse ved 3 ugers alderen, og samtidig har grisene kun i meget ringe grad startet deres egen opbygning af disse vigtige immun-stoffer.

Fravænning kan være en vanskelig affære - dog ikke når grisene er 10 uger gamle

Grisenes fordøjelsessystem er ved 3-4 ugers alderen stadig under udvikling. Det er hovedsageligt de enzymer, som er nødvendige for at fordøje mælk, der er til stede og i mindre omfang de enzymer, som er nødvendige for at fordøje vegetabilsk foder.

Derfor er fravænning af grise traditionelt en vanskelig affære som kræver tæt overvågning, optimalt foder og ofte medicinsk indgriben.

Ser vi på hvordan grise fravænner i naturen, så fravænner vildsvin typisk ved 12 – 17 uger. Forsøg i Sverige (Knut Boe, Agricultural University of Norway) viser, at tamgrise der sættes ud fravænner ved 9-10 uger.

Derfor har vi som et væsentligt element i poppelgrisen valgt 10-ugers fravænning.

Ulempen er selvfølgelig væsentligt færre grise pr so pr år.

Grise på friland

Det er usædvanligt at fravænne grise efter 10 uger

Fordelene ved den senere fravænning er, at vi fravænner store stærke og robuste grise der fysiologisk er klar til et liv uden mors mælk. Grisenes immunforsvar er styrket og de enzymer der er nødvendige for at fordøje vegetabilsk foder er tilstede. Med den senere fravænning oplever vi ingen problemer med diarre. Og her skal det understreges, at vi ikke anvender zink. Vi oplever klart et fald i udfordringerne, men fravænningen er fortsat lidt kritisk, så vi skal være meget opmærksomme på fodersammensætningen. Til gengæld er vi meget glade for at kunne konstatere at grisene ved 10- ugers fravænning i gennemsnit vejer over 28 kg. Ved 7-ugers fravænning vejer grisene omkring 13 kg.

"Overgangen til 10-ugers fravænning er et af vores tiltag i forhold til vores ultimative målsætning om at kunne indrette et produktionssystem, hvor brug af antibiotika til slagtesvineproduktion bliver overflødig."

Vi får ofte spørgsmålet om de store pattegrise ødelægger soens patter.  Vi kan konstatere, at soen sagtens kan tåle at die de meget store pattegrise. Faktisk tager soen ca.10-15 kg. på i de sidste uger af dieperioden (laktationen). Søer der kan bevæge sig frit rundt siger selv fra overfor pattegrisene. Derfor ser vi ingen skader på søernes patter.

Pattegrise dier i farehytte

Større grise kræver mere plads - skift af farehytter

Gennem 2016 og 2017 har vi i Hestbjerg Økologi udskiftet alle vores farehytter. Ikke fordi der er opfundet nye hyttetyper med smarte tekniske installationer, men simpelthen fordi  den lange dieperiode på 10 uger med 12 grise ved soen betyder, at der er 180 kg mere ”gris” i hytten lige før fravænning.

Kunsten er at finde en hyttetype (størrelse, isoleringsevne, udformning) der sikrer plads nok til so og grise og samtidig ikke er større end at soens kropsvarme kan sikre en behagelig temperaturen i vintermånederne når de nye grise kommer til verden. Vores nye farehytter er ca. 1,2 m2 større end de gamle.

Skift af 700 farehytter er en bekostelig omgang. Tidspunktet for udskiftningen faldt heldigvis sammen med, at vi i Danmark gennem 2016 og 2017 oplevede en tilgang af nye økologiske griseavlere. Derfor har vi kunnet sælge de brugte farehytter til nye producenter. Det har været til glæde for vores økonomi, for de nystartede producenters økonomi og det generelle ressourceforbrug. Det er en rar tanke, at vores gamle farehytter, der sagtens kan holde 5 – 10 år mere, ikke bare blev smidt væk.

The process of weaning in pigs: when the sow decides

Vores valg af fravænning efter 10 uger bygger bl.a. på følgende studier:

*Applied Animal Behaviour Science, 30 (1991) 47-59 47. Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam

Knut Boe, Agricultural University of Norway, Department of Agricultural Engineering, Box 65. 1432 ~s-NLH (Norway) (Accepted for publication 19 September 1990).