Dyrevelfærd og grise med krølle på halen

“Grisen er oprindelig et skovdyr – vi ønsker at skabe leveforhold, hvor grisen kan bruge sine instinkter og gøre det der er naturligt for en gris.” Bertel Hestbjerg

Dyrevelfærd er i centrum hos os og grisene har krølle på halen – men det kræver en stor indsats. Økologiske grise må ikke halekuperes og bliver grisene stressede, så bider de i hinandens haler.  Det kan opstå lynhurtigt, så det handler om rettidig omhu. Grisenes haler viser os om grisenes trives – en krølle på halen er et parameter for om grisen har det godt.

“Det handler om at tænke som en gris…”

Det lyder måske underligt, men kan man tænke som en gris og forestille sig, hvad grisen gerne vil og hvad der skaber det bedste liv for grisen, så kan man undgå mange udfordringer. Skal en stor so flyttes fra en fold til en anden, så gælder det om at samarbejde. Ønsker ‘damen’ ikke at flytte sig, så skaber det problemer. Derfor skal vi finde ud af, hvad der kan få soen til at føle, at hun gerne vil hen i den nye fold.

Generelt forsøger vi at give grisene leveforhold, så de kan gøre de ting, der er naturlige for en gris. Grise er oprindeligt skovdyr, som elsker at rode i jorden mellem træerne. Derfor har vi plantet skov på 20-35 % af grisenes markarealer. Træerne giver skygge, hvilket er godt, da grisene ikke trives ved høje temperaturer. Samtidig hjælper grisene med at gøde træerne, så vi om nogle år kan høste miljøvenligt biobrændsel. Træerne er også med til at binde kvælstof og andre næringsstoffer, så risikoen for miljøforurening fra grisemarkerne mindskes. Endelig er bælterne med træer også med til at bryde landskabet, skabe mere variation og levested for andre vilde dyr. Eksempelvis har vi oplevet en stor stigning i bestanden af agerhøns, siden vi startede med at plante skov.

Lidt ekstra dyrevelfærd
På vores gård i Tim har vi lavet det ekstra godt for vores økologiske grise. Her har vi på toppen af et ellers godt økologisk produktionskoncept etableret seks tiltag, der skal give yderligere velfærd for vores grise.

“Mens søerne er gravide, har vi suppleret deres græsmark med et bredt bælte med popler og grantræer, og bag ved træerne et fem hektar stort område med jordskokker, som søerne kan grave frem med trynen i vinterhalvåret.” Bertel Hestbjerg

På faremarken er der ligeledes træer. Her er granerne og poplerne suppleret med æbler, mirabeller, nødder og surbær. Grisene får lov til at blive hos deres mor i tre uger længere end normalt for økologiske grise, således at grisene langsomt vænnes til fast føde, i takt med at soens mælkeproduktion naturligt stopper.
Når grisene er 10 uger gamle, kommer de på stald. Stalden består af store, åbne stier, hvor der i én afdeling er masser af halm, som grisene kan sove i, og en anden afdeling har ædeområde og en overdækket veranda, hvor der tildeles friskblandet grovfoder to gange dagligt. Eksempelvis en blanding af græs, ærter og gulerødder. Alt er selvfølgelig økologisk.

Wellness til grise
På verandaen har grisene adgang til det, vi kalder en wellness-afdeling, som er et afgrænset område på 55 m2. I denne af¬deling har grisene mulighed for at bruge deres naturlige instinkter og rode med deres tryner i en blanding af lyng, muld og småbuske. Dette koncept med ekstra dyrevelfærd er solgt til Coop, hvor kødet fra efteråret 2016 kan købes i én eller flere af deres dagligvarekæder.