Skoletjeneste

Kære alle – velkommen til Hestbjerg Økologi

Tak fordi du kigger på vores hjemmeside under ‘Skoletjeneste’. Vi glæder os til, at du besøger Hestbjerg Økologi. Vil du gerne besøge Hestbjerg Økologi med din skoleklasse, så har du to muligheder:

“Vi vil gerne udfordre det traditionelle klasselokale og invitere eleverne på gårdbesøg. Når eleverne har udeundervisning/udeskole så sanser og oplever de alt meget mere intenst, og de husker bedre, det de har lært.” Det er der skrevet en artikel om i magasinet Økologisk Nu: Producent opfordrer til at vise gården frem: »Vi skal udfordre det traditionelle klasselokale«

For os er det vigtigt at være med til at formidle, hvordan vi producerer fødevarer i Danmark. Derfor vil vi meget gerne have besøg, vise vores grise frem og fortælle om Poppelgrisen. Vi ved rigtig meget om grise, økologi, bæredygtighed og dyrevelfærd. Vi ved slet ikke noget om f.eks. høns, køer og agerjord – men der findes heldigvis rigtigt mange andre besøgsgårde, hvor l kan lære noget om høns, køer og agerjord. Vi fortæller om grisenes liv og de særlige tiltag, vi har lavet her hos Hestbjerg Økologi for at skabe et rigtig godt griseliv. Vi fortæller også om alle de udfordringer der er, når man arbejder med levende dyr. Når I besøger os, kan I måske komme med nogle gode ideer til, hvad vi kan gøre for at gøre griselivet endnu bedre.

IMG_0989   IMG_0980        

Vi er tilmeldt Landbrug og Fødevares skoletjeneste. Det betyder, at skoler gratis kan besøge Hestbjerg Økologi, og at I kan få tilsendt materialer inden besøget. De bedste besøg er de besøg, hvor I har arbejdet med emnet før besøget, og hvor I arbejder videre, når I kommer hjem på skolen igen.  Arbejder I med et særligt emne f.eks. bæredygtighed, fra jord til bord eller økologi, så er I velkomne til at skrive det til os inden besøget, så vi kan forberede os. Har I nogle vildt svære spørgsmål, så må I også gerne sende dem inden besøget.

      

Besøgsaftale

  • Først sender I en mail til Marianne Fløe Hestbjerg og spørger, om der er tid i kalenderen til et besøg: marianne@Hestbjerg.dk
  • Når der er aftalt en dato og et tidspunkt med Marianne, skal I tilmelde besøget på Landbrug og Fødevares hjemmeside. Klik her: Landbrug & Fødevarer 

Bøger om landbrug, dyr og mad

Skoleklasser kan få tilsendt materiale om bl.a. økologi, når de booker et gårdbesøg via skole.lf.dk.

IMG_0967   IMG_0613   IMG_0985

Vi passer godt på grisene

Det er vigtigt, at I overholder følgende regler, når I besøger vores gård:

  • I må ikke fodre grisene. En spegepølsemad med pølse fra et østeuropæisk land kan smitte vores grise med svinepest.
  • I må gerne medbringe madpakker. Madpakkerne må ikke spises i nærheden af grisene. Vi anbefaler, at I spiser madpakkerne på Lejrpladsen på Ormstrupvej. Klik her for at reservere pladsen:  Reservation af Ormstrup Lejrplads
    • Det er en hyggelig lejrplads med bålplads, brænde, borde, bænke og toilet. Der er plads til at spise og løbe rundt og lege.
  • Indenfor de sidste 24 timer må I ikke have været i kontakt med andre grise.
  • I må ikke have tøj eller sko på, der har været i kontakt med andre grise.

Bestil i god tid

Vi glæder os til, at I kommer og besøger os. Vi har rigtig mange besøgende fra virksomheder, landbrugsskoler, udlandet, journalister, restauranter, slagtermestre, opkøbere, folkeskoler, børnehaver … derfor er det en god ide at kontakte os i god tid inden I gerne vil besøge os. Opstår der nogle særlige situationer f.eks. sygdom, kan det blive nødvendigt for os at flytte et arrangement.

Husk at medbringe tøj efter vejret – vi er ude hele tiden, og vi går rundt og ser grisene. Der kan godt være mudret.

 

Hilsen Marianne og Bertel