Medarbejderhåndbog

Formålet med Medarbejderhåndbogen

Formålet med Hestbjerg Økologis Medarbejderhåndbog er at formidle den grundlæggende filosofi, som Hestbjerg Økologi bygger på. Medarbejderhåndbogen indeholder en lang række nyttig information for alle medarbejdere. Medarbejderhåndbogen kan ligeledes være nyttig for udefrakommende, som gerne vil vide mere om Hestbjerg Økologi. Medarbejderhåndbogen fortæller om alt lige fra små hverdags ting til vores overordnede mål og drømme. Medarbejderhåndbogen er fundamentet for, at vi sammen skaber en bæredygtig virksomhed.

Medarbejderhåndbogen er dynamisk og vil løbende blive opdateret. Når der er noget aktuelt drøfter vi det på et kvartalsmøde og skriver det ind i Medarbejderhåndbogen.

Har du spørgsmål eller gode ideer til medarbejderhåndbogen er du altid velkommen til at kontakte Marianne@hestbjerg.dk .

Medarbejderhåndbog på dansk og engelsk

Hestbjerg Økologis Medarbejderhåndbog findes i både en dansk og en engelsk udgave. I tilfælde af tvivlsspørgsmål er det altid den danske udgave der er gældende.

Dansk Medarbejderhåndbog Hestbjerg Økologi opdateret februar 2022 dansk (3)
Engelsk Medarbejderhåndbog Hestbjerg Økologi Opdateret februar 2022 engelsk (3)

Erfa møde om sikkerhed
Teambuilding faldskærmsudspring
Teambuilding flugtskydning

Overordnede etiske mål og principper

Hestbjerg Økologi har, med afsæt i tankegangen om cirkulær økonomi, nogle overordnede etiske mål og principper for vores økologiske produktion:

Så høj grad af bæredygtighed som muligt.
Så høj grad af dyrevelfærd som muligt.
Medarbejdere der trives, udfordres og udvikles.
Så høj grad af kommunikation med forbrugerne som muligt.

Sammen skaber vi det gode arbejdsliv og det bedste griseliv. Det er et fælles ansvar at løfte denne opgave. Det lykkedes bedst, når alle samarbejder om vores fælles mål, vidensdeler og når alle trives og oplever, at de får spændende faglige udfordringer og har det godt, når de går på arbejde.

Vores produktion bygger på tillid og troværdighed. Derfor skal mennesker, natur og grise behandles ordentligt og med respekt.

Teambuilding vandski
Dyrlæge Niels Peter snakker med tidligere elev Esther M Bertelsen om slagtegrise
Nuværende og tidligere elever hos Hestbjerg Økologi

I medarbejderhåndbogen kan du læse om følgende

Hestbjerg Økologis filosofi
Overordnede mål for Hestbjerg Økologi
Medarbejderpolitik
Organisationsplan
Velkommen til nye medarbejdere ’Onbording’
Medarbejdersamtaler
Overenskomst, ligeløn, skat og politik mod social dumping
Registrering i ’Smart Tid’
Fejlregistrering
Sygemelding og afholdelse af ferie
Socialt ansvar CSR
Anti-korruption
Whistleblower
APV og fælles dokumenter
Smittebeskyttelse - INGEN kød med fra udlandet
Eksternsmittebeskyttelse og 24 timers karantæne
Intern Smittebeskyttelse
Kvartalsmøder og arrangementer
Hygge, fællesskab og fester
Alkohol- og rygepolitik
Kommunikation og sociale medier
Hestbjerg Økologis intern Facebook
Mobiltelefoner, arbejdstøj, sikkerhedsværn og erhvervsbiler
Mobiltelefoner
Arbejdstøj
Sikkerhedsværn
Færdsel i Hestbjerg Økologis biler
Politik for biodiversitet og naturpleje
Genbrug og affaldssortering
Beredskabsplan for alvorlige ulykker

Erfa møde
Hestbjerg familie modtager Embla pris
Teambuilding fisketur