Landbrugselev

Landbrugselever og erhvervspraktik

Landbrugselev hos Hestbjerg Økologi

"Har du glimt i øjet, er du en holdspiller og brænder du for at blive økologisk landmand, så er en elevplads hos Hestbjerg Økologi lige noget for dig."

Hos Hestbjerg Økologi prioriterer vi at have elever fordi vi gerne vil være med til at uddanne fremtidens landmænd. Det skaber et godt et godt team, når unge uden erfaring mikses med ældre erfarne medarbejdere. De unge medvirker til at skabe en dynamisk arbejdsplads og  en god stemning. Samtidig bliver de mere erfarne medarbejdere mindet om alle de tanker, man har som ny/ung på en arbejdsplads, hvor alt er nyt. Det er en god øvelse at sætte ord på sine erfaringer og fortælle om de enkelte arbejdsopgaver. I samtalen bliver begge parter lidt klogere og måske inspireres vi til at prøve noget andet end det vi plejer at gøre. Målet for os som ejere er at få sammensat et team, der arbejder seriøst og fokuseret med opgaverne, men som samtidig har det sjovt og glæder sig både over arbejdet og sammen med kollegaerne.

    

Hos Hestbjerg Økologi har vi kontinuerligt 1 - 3  landbrugselever. Vores elever er primært en del af Team Haderup. Vores elever søger ofte en elevplads hos os fordi de har været på en rundvisning på en af vores gårde eller fordi andre har anbefalet Hestbjerg Økologi. Vi laver meget sjældent stillingsopslag. Derfor har de fleste af vores elever fået elevpladsen fordi de har  sendt en uopfordret ansøgning  til Hestbjerg Økologi. 

Du er velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til Marianne@hestbjerg.dk og Bertel@hestbjerg.dk 

   

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads

Alle har et ansvar for at være med til at skabe en god arbejdsplads. Og vi har erfaret, at det især for eleverne har en helt særlig betydning, at de er en del af et fællesskab. Hos Hestbjerg Økologi arrangerer vi i løbet af året flere forskellige arrangementer der skal understøtte det gode samarbejde og sikre vidensdeling imellem de enkelte teams.

Kvartalsmøder: Vi afholder fire kvartalsmøder for alle medarbejdere i Hestbjerg Økologi. På kvartalsmøderne er der altid en en faglig del med en dagsorden. Her er der nyt fra ledelsen, dyrlægen og  hvert team fremlægger en status over, hvordan det går og hvilke udfordringer eller gode løsninger de arbejder med lige nu. Efter den formelle del spiser vi sammen og nogle gange krydrer vi møderne med en aktivitet f.eks. lerdueskydning, gokart eller lignende. På kvartalsmøderne har de enkelte teams mulighed for at mødes og vidensdele. På den måde sikrer vi, at de gode initiativer på gårdene bliver delt mellem medarbejderne.

Interne ERFA møder: Vi afholder interne ERFA møder, hvor de medarbejdere der har ansvaret for henholdsvis slagtegrise eller faremark/drægtige søer mødes og vidensdeler.

Fester: Hvert år afholdes julefest og sommerfest. Disse to arrangementer afholdes sammen med Bovbjerg Genetics og Bovbjerg Økologi. Til nogle arrangementer inviteres ægtefæller/kærester med.   

 

Hvordan er det at være elev og hvordan er det at have elever?

I dette lille skriv har vi samlet elevernes og vores medarbejderes tanker og overvejelser omkring det at være elev og det at have elever.

Vi har haft elever i næsten alle aldersgrupper lige fra elever der starter efter folkeskolen til elever der har tagen en anden uddannelse inden og har arbejdet i andre erhverv. Det at starte som elev er for de fleste en stor omvæltning. For de helt unge elever er det måske første gang de bor alene, så udover at skal starte som elev, så skal de også lære selv at handle ind, lave mad og vaske tøj.

Martin elev Hestbjerg Økologi  Sabrina Hestbjerg Økologi

Vores nuværende og tidligere elever siger:

”forventer, at nye elever ønsker at gøre en positiv forskel, at de er ærlige og seriøse. Når vi kan mærke det giver det også en naturlig motivation for os som læremestre”

"Det var hårdt at starte som elev. Der var så meget, der var nyt, og der var så meget, vi skulle lære. Ligeså stille har vi lært rigtig meget, og nu kan vi varetage mange forskellige opgaver på gårdene, og det er blevet rigtig spændende."

"Vi har det godt sammen. Vi støtter hinanden og holder sammen. Vi giver hinanden gode råd – og har den ene problemer, så hjælper vi hinanden. Vores kollegaer betyder meget både i forhold til, at vi lærer af hinanden, og at vi altid hjælper hinanden. Når vi hjælper hinanden, så skaber vi en god dag sammen."

IMG_9684  IMG_9462

"Det er vigtigt for vores uddannelse, at vi deltager i kvartalsmøderne og i ERFA gruppe møderne. Her er der tid til fordybelse."

"Vi lærer meget – alt det vi ikke ved"

"Vi får lov til at udvikle os, som elever hos Hestbjerg Økologi. På skolen lærte vi meget, men alt var meget anderledes på skolen. Når vi skulle lære at vaccinere, så vaccinerede vi en død gris. Når vi skulle lære at aflive en gris, så aflivede/skød vi en død gris. Første gang man skal vaccinere en levende gris på 50 kg eller aflive en so, så bliver man lidt nervøs …"

"Nu lærer vi tingene i praksis og oplever alle de uforudsete ting, som pludselig opstår, når vi arbejder med levende dyr. Vi skal hele tiden holde øje med alle de små detaljer, som vi ikke må glemme. Vi skal hele tiden være fokuserede."

"Det er spændende at være elev hos Hestbjerg Økologi, fordi det er et innovativt og fremadtænkende landbrug. Vi får lov at se og høre om nye løsninger på udfordringerne i den økologiske griseproduktion. Og vi får lov til at være med til at finde nye løsninger og muligheder."

"Vi bliver rustet til fremtiden fordi arbejdsopgaverne er så alsidige, og vi får lov til at prøve kræfter med så mange forskellige maskiner og arbejdsområder."

IMG_9605   

Hvad siger de fast medarbejdere?

"Vores elever er med til at gøre vores arbejde spændende. De har god humor, og de er altid i godt humør. I starten er det hårdt at have elever. Det kræver rigtig meget, men eleverne udvikler sig, og de bliver dygtigere og dygtigere og med tiden også mere åbne. Vi lærer hinanden at kende og bliver et team."

"Vi er meget glade for at have elever, og vi vil gerne gøre en indsats for, at de trives og lærer noget. Det er også vigtigt, at eleverne har lysten til at arbejde med økologiske grise og viljen til at lære noget nyt - også når det regner."

"Vi forsøger at skabe en spændende elevplads, hvor vores elever prøver kræfter med flere forskellige arbejdsområder dvs. både drægtige søer, faremark og slagtegrisestalde." 

IMG_9740 

Medarbejdere hos  Hestbjerg Økologi

Vi er en sammensætning af medarbejdere fra Danmark, Rumænien, Moldavien og Kina. Derfor taler vi en blanding af dansk, engelsk og vestjysk. Der kommer ofte nogle sjove udtryk og sætninger. Vi er gode til at blande de forskellige sprog: "How much foder do you have in the tank?" -  "I have a bette slant in the tank." (Hvor meget foder har du i tanken - jeg har en lille slant i tanken). 

  IMG_3627

Kom og besøg Hestbjerg Økologi

Vi opfordrer alle der gerne vil være elev hos Hestbjerg Økologi til at komme og besøge os og høre mere om vores virksomhed og det at være elev. Du er meget velkommen til at komme arbejde med og være en del af teamet i nogle dage. Vi sørger for overnatningsmuligheder. Det er med til at sikre, at det er det helt rette sted du søger elevplads og at vi får de elever, som passer godt ind hos os. Læs mere om vores historie og filosofi her.

Kan du lide at være ude og brænder du for bæredygtighed, dyrevelfærd og økologi, så er det at være elev hos Hestbjerg Økologi lige noget for dig. Du er velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til Marianne@hestbjerg.dk og Bertel@hestbjerg.dk

"Det vigtigste er, at du har glimt i øjet, at du er holdspiller og at du brænder for at blive økologisk landmand. "

Hilsen

Marianne og Bertel Hestbjerg