Bæredygtighed

"Vi tror på et landbrug, der ikke er afhængig af GMO’er og kemi. Essensen i bæredygtighed handler om, at vi opfører os på en måde, der ikke begrænser kommende generationers muligheder for udfoldelse." Marianne og Bertel Hestbjerg

Det er udfordrende, og for os er det en dynamisk proces, hvor vi hele tiden skal forsøge at gøre det lidt bedre, end vi gjorde i går. Selv om vi på mange områder er kommet langt i retning af en bæredygtig produktion, har vi stadig masser af områder, hvor vi kan – og skal – forbedre os. Et eksempler herpå er, at vi stadig har svært ved at lave godt grisefoder uden brug af soja, som desværre hentes på den anden side af kloden. Heldigvis er der lovende forskningsresultater, som tyder på, at vi måske snart kan klare os uden soja. Et andet eksempel er vores forbrug af fossilt brændstof, da det kræver ganske mange timers traktorkørsel at passe økologiske grise.

De drægtige søer får jordskokker

De drægtige søers græsmark er i Tim suppleret med et bredt bælte med popler og grantræer og et fem hektar stort område med jordskokker, som søerne kan grave frem med trynen i vinterhalvåret. På alle faremarken er der ligeledes træer. I Tim er granerne og poplerne suppleret med æbler, mirabeller, nødder og surbær. I Tim får grisene lov til at blive hos deres mor i tre uger længere end normalt for økologiske grise, således at grisene langsomt vænnes til fast føde, i takt med at soens mælkeproduktion naturligt stopper. På den måde sikre vi, at grisene er større og stærkere og derved mindskes medicinforbruget.

‘Wellness’ for slagtesvin

I forhold til slagtesvinene tænker vi også på bærdygtighed. Grisene har fra naturens side behov for at rode i jorden med deres tryner. Derfor har vi indrettet ’wellness’, hvor slagtesvinene har adgang til lyngflis. Lyngflis er et restmateriale fra hede-pleje, hvor fjernelse af næringsstoffer er med til at sikre gode vækstbetingelser for lyngen. Inden lyngflisen igen spredes på markerne som jordforbedringsmateriale og gødning får slagtesvinene det som rodemateriale. Og grisene er både flittige og arbejdsomme, når de er i 'wellness'.

Vi planter skov for at skabe mere dyrevelfærd og bæredygtighed

Vi har plantet skov på 20-35 % af grisenes markarealer. Det har vi gjort både for at skabe mere dyrevelfærd og for at skabe mere bæredygtighed. Beplantningerne har mange vigtige funktioner. De giver skygge, hvilket er godt, da grisene ikke trives ved høje temperaturer. Samtidig hjælper grisene med at gøde træerne, så vi om nogle år kan høste miljøvenligt biobrændsel. Træerne er også med til at binde kvælstof og andre næringsstoffer, så risikoen for miljøforurening fra grisemarkerne mindskes. "Grise er oprindeligt skovdyr, som elsker at rode i jorden mellem træerne. Vi forsøger generelt at give grisene leveforhold, så de kan gøre de ting, der er naturlige for en gris. Vi kan se, at grisene stortrives mellem træerne og at de bruger deres instinkter." Marianne og Bertel Hestbjerg

"Bæredygtighed handler om at give noget tilbage til naturen. Med vores grise i poplerne ønsker vi at skabe et kredsløb, hvor vi ikke belaster miljøet og hvor vi samtidig skaber et godt griseliv." Marianne og Bertel Hestbjerg

EN VARIERET NATUR OG ET RIGT DYRELIV

Bælterne med træer er med til at bryde landskabet, skabe mere variation og levested for andre vilde dyr. Eksempelvis har vi oplevet en stor stigning i bestanden af agerhøns, siden vi startede med at plante skov.