"Vi arbejder for, at hvis du blev genfødt som gris, ville du ønske, at du havnede her hos os i Hestbjerg Økologi"

Poppelgrisen

Nye Gener

Hestbjerg News

”Et hvert udviklingstiltag på vores gård bliver først gennemført, når vi har en klar vurdering af,
hvordan det bidrager til vores overordnede målsætning om en stadig mere bæredygtig produktion”

Historie

St. Hestbjerg er en familiegård med rødder tilbage til 1623

Bæredygtighed

Essensen i bæredygtighed handler om, at vi opfører os på en måde, der ikke begrænser kommende generationers muligheder for udfoldelse.

Medarbejdere

Relationen til den enkelte medarbejder betyder alt.

"Den personlige relation mellem den enkelte ansatte og mig som ejer er noget af det, jeg vægter allerhøjst" Bertel Hestbjerg