Bæredygtighed og dyrevelfærd

Essensen i bæredygtighed handler om, at vi opfører os på en måde, der ikke begrænser kommende generationers muligheder for udfoldelse.

10 ugers fravænning

Pattegrisene fravænnes tidligst, når de er ti uger gamle.
Det er usædvanligt, men super godt for grisene.

Organisationsplan

Hestbjerg Økologi er geografisk fordelt på flere gårde.
Det er vigtigt at medarbejderne samarbejder og sparrer med hinanden.