Organisationsplan

Hestbjerg Økologi har grise på flere gårde

Geografisk er vores landbrug forholdsvis spredt. Det er et bevidst valg vi har truffet fordi vi mener, at der er knyttet flere fordele end ulemper ved denne opsplitning. Et par af de væsentligste er mindre sårbarhed overfor eventuelle sygdomsudbrud og generel større mulighed for at styre sundheden i besætningen.

Med denne konstruktion er det vigtigt, at de enkelte enheder samarbejder på tværs, at medarbejderne sparrer med hinanden og udveksler erfaringer. Vi udveksler erfaringer på vores interne FB gruppe og afholder kvartalsmøder samt ERFA møder både internt og eksternt.

Poppelgrise-konceptet

Fra foråret 2017 har vi besluttet at ”gå all in” på ”Poppelgrise-konceptet”. Det har vi valgt fordi kunderne i COOP´s butikker har taget rigtig fint imod ”Poppelgris fra Hestbjerg”, og der som følge heraf har været et ønske fra COOP´side om at få en større tilførsel af Poppelgrise. Da vi samtidig er rigtig glade for konceptet bag Poppelgrisene har det været en oplagt mulighed for at indføre konceptet på alle vore produktionssteder.

Da 10 ugers dieperiode er et væsentligt element i konceptet, betyder overgangen til ren poppelgriseproduktion også et større pres på faremarkerne. Det kan imødegås enten ved at udvide arealet med faremarker eller nedsætte antallet af søer. Vi har valgt den sidste model, og har således nedsat vores samlede antal af søer fra 2000 til 1500.

Alt ind - alt ud

De sidste par år har vi også arbejdet hen imod en organisering af vores slagtegriseproduktion således, at den i stigende omfang foregår efter princippet ”alt ind / alt ud”. Det vil i vores tilfælde sige, at en ejendom tømmes helt for slagtegrise inden stalden vaskes, kalkes og fyldes med grise igen. Årsagen er dels, at en eventuel smittekæde bliver brudt og at de generelle erfaringer er at alt ind /alt ud har en positiv indvirkning på tilvækst og foderudnyttelse.

Når vi arbejder med 10-ugers fravænning betyder det, at grisene vejer mellem 23 og helt op til 31 kg i gennemsnit ved fravænning. Gennemsnitsvægten afhænger lidt af årstiden. Det betyder at en fravænnet gris skal vokse ca. 95 kg inden den er klar til slagt. Vi forventer en daglig tilvækst på ca. 1 kg. Det betyder, at vi skal have 5 ejendomme med slagtegrise, hvis vi vil praktisere en konsekvent alt ind / alt ud produktion. der er 15 uger mellem at grise indsættes på den enkelte ejendom, og 3-ugers holddrift.

Ud over det produktionstekniske, betyder alt ind / alt ud også, at vi har en unik mulighed for at afprøve nye tiltag på de enkelte ejendomme og vi kan få præcise målinger på hvilken betydning indsatsen har for grisenes præstation. Det kan f.eks. være afprøvning af forskellige fodermidler, forskellige indretning af grisenes hvile- og aktivitetsområder m.v. Når alle grise er vejet både ved indsættelse i stalden og ved slagt, og vi har præcise målinger på det samlede foderforbrug i stalden, får vi således helt præcise data på hvad forskellige tiltag har af betydning for grisenes præstation. Den mulighed er vi meget glade for at arbejde med, og vi er overbevidst om, at de forskellige eksperimenter vil føre til nyttig viden, der kan udnyttes til at etablere endnu bedre forhold for grisene.

Grisene er meget nysgerrige og legesyge. Derfor er nogle af de ting vi afprøver også forskellige aktiviteter for grisene f.eks. legeredskaber.

Service Team

Bertel

Marianne

Niels Peter, dyrlæge

Facility team

JAN

Mogens

Jesper

Gårdene i Hestbjerg Økologi

St. Hestbjerg, Nr. Feldingvej 100 i Hestbjerg

650 årssøer med grise til fravænning (10 uger).

Årlig produktion ca. 13.000 grise, der vejer ca. 27 kg ved fravænning.

Samme dag som grisene er fravænnet flyttes de til en slagtesvinestald. Enkelte grise sælges til kollega.

Medarbejdere:
 Christina, Sabrina,  Anne,  Alex, Gheorghe og Malte

Gråstensminde, Karupvej 11 i Haderup

500 årssøer med grise til fravænning (10 uger).

Årlig produktion på ca. 10.000 grise, der vejer ca. 27 kg ved fravænning.

Samme dag som grisene bliver fravænnet flyttes de til en slagtesvinestald. Enkelte grise sælges til kollega.

På denne ejendom er der ligeledes en stald til slagtegrise, der fungerer efter ”alt ind / alt ud” princippet. I stalden er der 900 stipladser.

Medarbejdere:
Youxi, AnneMette, Stella, Costel, Cristi, Brigitta og Ionut

Vestergaard, Torstedvej 86 i Tim

350 årssøer med grise til fravænning ved 10 uger og herefter oveflytning til egen stald til videre opfedning. Der laves ca. 7.000 slagtesvin på årsbasis.

Ejendommen er tilkøbt i 2014 og er indrettet efter et selvopfundet ”øko-plus” koncept med en målsætning om højere grad af velfærd for grisene. (skov ved drægtige søer og på faremark, rodfrugter til de drægtige søer om vinteren, 10 ugers fravænning, ekstra godt grovfoder til slagtegrise (majs, gulerødder, rødbeder, jordskokker, ærter mv) welness områder til slagtegrisene, hvor de kan rode i lyngflis. Grisene herfra er senere døbt ”poppelgris fra Hestbjerg”, og det er grisene herfra der har været fundamentet i vores tætte samarbejde med COOP.

Medarbejdere:
Ramona, Bogdan, Florin, Ciprian, Alin, Dorin, Sasha, Andre, Tina og Gina

Hvolbyvej 5, Råsted. 7500 Holstebro

Stald fra 2002. Ombygget adskillige gange – senest i 2016. Fungerer nu som en ”alt ind / alt ud” enhed med plads til 1.200 grise i 4 storstier.

På markerne tæt ved stalden er der desuden opdræt af egenproducerede polte, der kort før løbning bliver fordelt på de 3 ejendomme med søer.

Medarbejdere:

Ramona, Bogdan, Florin, Ciprian, Alin, Dorin, Sasha, Andre, Tina og Gina 

Vestre Skivevej 130 A. 8800 Viborg

Ejendom overtaget i 2016. Smukt beliggende ud for det sydøstlige hjørne af Sjørup Plantage.  Konventionel svinestald fra omkring 2005 ombygget som en ”alt ind / alt ud” enhed med plads til 1.200 grise i 3 storstier.

Medarbejdere:
Youxi, AnneMette, Stella, Costel, Cristi, Brigitta og Ionut

Torstedvej 73 Tim

Ejendom overtaget i foråret 2017. Beliggende lige nord for Hoverdal Plantage. Konventionelle Futura stalde fra 2005 ombygges primo 2018 til ”alt ind / alt ud” enhed med 1.600 stipladser i 4 storstier.

Desuden er der etableret en mindre økologisk bærproduktion på arealerne mellem bygningerne og plantagen.

Medarbejdere:

Ramona, Bogdan, Florin, Ciprian, Alin, Dorin, Sasha, Andre, Tina og Gina

Neesvej 92. 7570 Vemb

Ejendom tilkøbt i 2016. Indrettet til ”alt ind / alt ud” produktion med 1.050 stipladser.

 Medarbejdere:

Ramona, Bogdan, Florin, Ciprian, Alin, Dorin, Sasha, Andre, Tina og Gina