Udvikling af den økologiske svineproduktion

Man kan ikke helt undgå sygdom, men vi vil gerne reducere vores medicinforbrug mest muligt ved at behandle grisene godt. Bertel Hestbjerg

Selvom den økologiske svineproduktion i mange henseender lever op til de økologiske målsætninger om bæredygtighed og bedre dyrevelfærd, så er der altid muligheder for forbedringer. Vi overvejer hele tiden om vores indsat er god nok og om der er områder vi kan nytænke eller tiltag, som kan skabe bedre resultater i forhold til økologi, dyrevelfærd og bæredygtighed.

IMG_6059    IMG_5872    IMG_5870

Vi arbejder med mange forskellige tiltag. Her vil vi blot for at vise tankegangen bag vores virksomhed nævne nogle af dem.

10 ugers fravænning spiller en central rolle i poppelgrisekonceptet. Vi tror på, at 10 ugers fravænning giver stærkere og mere sunde grise ved fravænning. Zink tilsættes i dag foderet ved fravænning, både i økologisk og i konventionel svineproduktion, for at undgå diarre.  Zink er i søgelyset, fordi dette grundstof kan være med til at fremme forekomsten af antibiotikaresistens i grisene og fordi jorden, via gyllen, tilføres for store mængder zink. Stærkere grise betyder, at vi på sigt kan reducere, og om muligt helt udfase, brugen af zink. Det er vi allerede i gang med.

IMG_8369    Smågrise i popler    Mange krøller på halen

Vi vil gerne have fokus på alle grisene. Det kan dog være svært at holde fokus på den enkelte gris, når pattegrisene løber rundt i store flokke på faremarken. Det er imidlertid vigtigt at kende mere til de faktorer, som afgør, om grisen trives godt i hele sit liv. Langt de fleste pattegrise får kun mælk hos deres egen mor, men nogle gange er det nødvendigt at flytte pattegrisene til en anden so. Vi øremærker for tiden nogle disse pattegrise både for at se, om de vokser lige så godt som de andre og for at se, om de har større risiko for at dø i forhold til de andre pattegrise. På denne måde får vi mere viden om den langsigtede effekt af at flytte grisene.

“Sådanne aktiviteter kræver konstant opfølgning og kontrol for at få brugbare resultater ud til sidst. Det er samtidig også nødvendigt, hvis vi fortsat skal udvikle produktionen både i forhold til bæredygtighed og i forhold til økonomi.” Niels Peter, dyrlæge

IMG_9688    IMG_6029    IMG_9650

Man kan ikke helt undgå sygdom, men vi vil gerne reducere vores medicinforbrug mest muligt ved at behandle grisene godt. Det er velkendt, at hvis man tømmer staldene helt, inden man sætter nye ind og samtidig undgår at blande grisene i forskellige aldre så giver det langt mindre belastning af grisene. Det er en del af den fremtidige strategi i Hestbjerg Økologi.