10 ugers fravænning

Pattegrisene fravænnes når de er 10 uger

I Hestbjerg Økologi har vi besluttet at vi fra foråret 2017 først vil fravænne grisene når de har diet soen i 10 uger. Beslutningen er truffet efter, at vi gennem 1½ år som forsøg har haft 10-ugers fravænning, på den mindste af vores tre ejendomme med søer. Overordnet er vi meget tilfredse med det vi oplever.

Konventionelle grise fravænnes typisk ved 3-4 uger og økologiske besætninger ved 7 uger. Grise, der fravænnes ved 3-4 ugers alderen, er meget lidt modstandsdygtige, fordi de både immunologisk og ernæringsmæssigt befinder sig på et kritisk stadium. Den beskyttelse, grisene har fået fra immunstofferne i råmælken, yder kun en meget lille beskyttelse ved 3 ugers alderen, og samtidig har grisene kun i meget ringe grad startet deres egen opbygning af disse vigtige immunstoffer.

Grisenes fordøjelsessystem er ved 3-4 ugers alderen stadig under udvikling. Det er hovedsageligt de enzymer, som er nødvendige for at fordøje mælk, der er til stede og i mindre omfang de enzymer, som er nødvendige for at fordøje vegetabilsk foder. 

Ser vi på hvordan grise fravænner i naturen, så fravænner vildsvin typisk ved 12 – 17 uger. Forsøg i Sverige (Knut Boe, Agricultural University of Norway*) viser, at tamgrise der sættes ud fravænner ved 9-10 uger.

Fordelene ved den senere fravænning er, at grisens immunforsvar er styrket og at de enzymer der er nødvendige for at fordøje vegetabilsk foder er tilstede. Med den senere fravænning forventede vi, at vi ville være udover alle problemer med diarre. Vi oplever klart et fald i udfordringerne, men fravænningen er fortsat lidt kritisk, så vi skal være meget opmærksomme på fodersammensætningen. Til gengæld er vi meget glade for at kunne konstatere at grisene ved 10- ugers fravænning i gennemsnit vejer over 26 kg, hvor de ved 7-ugers fravænning vejer omkring 13 kg. Yderligere kan vi konstatere, at soen sagtens kan tåle at die de meget store pattegrise. Faktisk tager soen ca.10-15 kg på i de sidste uger af dieperioden (laktationen).

Overgangen til 10-ugers fravænning er et af vores tiltag i forhold til vores ultimative målsætning om at kunne indrette et produktionssystem, hvor brug af antibiotika til slagtesvineproduktion bliver overflødig.

*Applied Animal Behaviour Science, 30 (1991) 47-59 47

Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam

The process of weaning in pigs: when the sow decides

Knut Boe, Agricultural University of Norway, Department of Agricultural Engineering, Box 65,

1432 ~s-NLH (Norway) (Accepted for publication 19 September 1990).