TN70 søer – Hestbjerg Økologi skifter genetik

Ny generik fra TopigsNorsvin

Siden 2018 har Hestbjerg Økologi skiftet alle søer fra det danske avlsselskab Danavl ud med søer fra det norsk/hollanske selskab TopigsNorsvin (TN).

Sammen med Henrik Bovbjerg har vi etableret Opformeringsselskabet Bovbjerg Økologi. Vi  leverer økologiske TN70 polte med højeste sundhedsstatus til danske økologiske besætninger.

Vi kombinerer høj ekspertise indenfor avl med dén genetik, vi mener, er bedst egnet til økologi. Vi er de første og eneste i Danmark der har gjort det muligt for andre økologer at indkøbe økologiske sopolte fremfor konventionelle. Vores økologiske opdræt betyder, at grisene fra dag 1 er tilvænnet økologiske forhold. Vi sikre bæredygtighed i hele kæden.

​"Vores vision er at lave verdens bedste gris til økologiske forhold", Bertel Hestbjerg og Henrik Bovbjerg

Danavl har med stor succes avlet efter en frugtbar so som føder enormt mange grise. For at kunne håndtere alle disse smågrise kræves moderne stalde med varmetilførsel, supplerende mælkeanlæg i farestaldene og mulighed for håndtering af ammesøer. Det er vanskeligt at forene med økologisk produktion, hvor fødsel og pasning af pattegrise foregår i hytter på marken. TN har i mange år satset på at avle efter en so, der ikke føder flere grise end soen selv kan passe.

Pattegrise dier i farehytte

Hvorfor vælger vi TN70?

Topigs Norsvin har i mange år målrettet avlet efter en so, der ikke føder flere grise end soen selv kan passe. TN70 har gode moderegenskaber og 1,5 funktionsduelige patter mere.  Fødselsvægten er høj og TN70 soen føder grise som vejer 250 gram mere ved fødsel. Den høje  fødselsvægt sikre en høj overlevelsesevne. TN70 polte er robuste og dermed velegnede til at trives udendørs under økologiske forhold. Med TN70 polte vil du opleve høj ensartethed iblandt grisene.

Testresultater fra Foulum

I december 2017 udkom Foulum med resultater fra et forsøg, hvor Topigs Norsvin blev testet op mod DanBred. Topigs Norsvins TN70-linje viste sig at kunne fravænne det samme antal grise som DanBreds LY-søer og samtidig præstere en højere fravænningsvægt. Desuden passede TN70-søernes patteantal bedre til kuldstørrelsen, så søerne fra det norsk-hollandske selskab viste sig at være bedre til at passe deres egne grise frem til fravænning. Læs 'Er der brug for søer med ny genetik i dansk økologisk' af Lene J. Pedersen, Sarah-Lina Aa. Schild, Marianne Bonde og Tove Serup her

GUDP projektet 

Som økologisk opformering deltager vi i et GUDP projekt, Proganix, med det formål at udvikle økologiske avlsmål. Vi bidrager løbende med registreringer til projektet, og vi er stolte over at bidrage til at branchen får udviklet økologiske avlsmål, så man finder de egenskaber, der er mest ideelle for økologi.  Se videoen, hvor projektleder, Trine Villumsen, Aarhus Universitet fortæller om projektet her.

Bovbjerg

Bovbjerg Økologi A/S er beliggende i Give,  hvor søer og deres smågrise lever under åben himmel i et terræn med både græs, skov og poppeltræer.  Gården består af 185 ha agerjord og 600 søer plus ungdyr. Virksomheden blev etableret i 2017 af Henrik Bovbjerg i samarbejde med Bertel Hestbjerg fra Hestbjerg Økologi.

Læs mere om Bovbjerg Økologi her