Bertel i poppeltræer

Bertel med grise i poppeltræer

Vi ønsker at skabe leveforhold, hvor grisen kan bruge sine instinkter og gøre det der er naturligt for en gris. Grisene er oprindeligt et skovdyr, som elsker at rode i jorden mellem træerne. Derfor har vi plantet skov på ca. 30 % af markarealet.
Filmen viser grisenes liv hos Hestbjerg Økologi.