Podcast om fordele ved træer hos grise på friland

Podcastserie fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug  giver bud på, hvordan træer i økologiske grisefolde kan gavne biodiversiteten, klimaet, miljøet og landmandens økonomi.

Første afsnit af podcasten foregår ude under trækronerne hos den økologiske producent Bertel Hestbjerg i Vestjylland. Han har ikke blot plantet bælter af popler ude i markerne, men eksperimenterer i kommende folde også med at blande poplerne med andre træarter som aronia, hassel, mirabelle og skovæble.

Hør podcasten her: Hør om fordele ved træer hos grisene på friland

Træer på foldene giver både læ for vinden og skygge for sommersolen og meget andet, der øger dyrevelfærden for grisene.
Bertel Hestbjerg har i mere end 10 år arbejdet med at plante bælter af popler som en del af foldene hos de økologiske grise. Det har han gjort for at give grisene et liv, der passer mere naturligt til dem – nemlig et liv i skoven.

I andet afsnit af podcasten kan du ikke blot lytte til Bertel Hestbjergs erfaringer, du får også ny viden fra fagfolk om, hvad træerne gør for grisene. Hør også om de udfordringer, der opstår, når søerne gnubber sig lige voldsomt nok op ad træstammerne – eller når smågrisene bliver væk.