Et ofte stillet spørgsmål: Hvordan transporteres grisene?

Hvordan transporteres grisene?

Ifølge de økologiske regler i Danmark, så må økologiske grise max. transporteres i 8 timer. En regel som i vores lille land er lidt overflødig.

Alle vores grise slagtes på Hvidebæk Slagteri. Vi har valgt at samarbejde med Hvidebæk Slagteri fordi det er et lille familieejet slagteri. De slagter de samme grise som andre andelsslagterier i Danmark, men de har særlig fokus på kvalitet. Deres filosofi er, at de behandler kødet lidt anderledes. Et eksempel herpå er nedkølingsprocessen. På Hvidebæk Slagteri nedkøles kødet skånsom, hvilket har en positiv effekt på mørheden. Kødet skalfryses ikke. Ved skalfrysning fryses de yderste millimeter af kødet således, at der ikke sker dryptab (tab af kødsaft). 

Vi sværger til gammeldags nedkøling – og vil ikke have frosttunnel. Til gavn for kvaliteten. Så skidt med det ekstra dryptab, kvalitet betaler sig. Hvidebæk Slagteri

Hvidebæk Slagteri er desuden kendt for deres pølsemageri. Her anvendes kun dansk kød og alle pølser ryges med rigtig træflis. Pølsefabrikken har flere gange vundet diverse smagstest.

 

 

Det er vigtigt, at grisene ikke bliver stressede under transporten både i forhold dyrevelfærd og påvirkning af kødkvaliteten. Der stilles en del krav til transport af dyr. Grisene transporteres i affjedrede landsbiler, der er specialfremstillet til grisetransport og Fødevarestyrelsen stiller bl.a. krav om, at chaufføren skal have et kompetencebevis i transport af dyr, ligesom der er præcise regler for hvor meget plads den enkelte gris skal have. Det betyder meget, at grisene bliver læsset på en rolig og ordentlig måde. Chaufføren har under kørslen mulighed for at regulere temperaturen på lastbilen. Filmoptagelser viser, at grisene efter kort tid lægger sig ned og giver sig til at sove.

Den respons vi får fra de lastbilchauffører, der læsser og transporterer vores økologiske grise er, at det er rolige og tillidsfulde dyr og at det er en stor fordel, at grisene er vant til at bevæge sig. De er stærke og ikke bange for ret meget.

Grisene på vej til transport

Generelt kan man sige, at mediernes fokus på dyretransport for år tilbage haft stor betydning for, at dyrene i dag transporteres under meget bedre forhold. Selv for os – der går meget op i grisenes livskvalitet – virker de moderne svinetransporter ikke som en voldsom negativ påvirkning af grisenes trivsel.

Det bedste ville selvfølgelig være aflivning direkte i stien eller på marken. Man kan faktisk også godt finde producenter med meget få grise som praktiserer dette. Men for grise, der er tænkt som et produkt for detailhandlen, ser vi det ikke som et reelt alternativ til slagtning på et slagteri.

Kort sagt, så passer vi på grisene, når de skal transporteres. Det betyder meget både for grisenes trivsel og for kødkvaliteten. Det har også stor betydning for os, der arbejder med grisene, at vi kan se, at de har det godt og at vi behandle dem ordentligt.