Hestbjerg Økologi har egen dyrlæge

Egen dyrlæge sikrer bedre dyrevelfærd for Bertels grise

Hos Hestbjerg Økologi har vi vores egen bedriftsdyrlæge hvis vigtigste opgaver er at sikre, at grisene har så godt et griseliv som muligt og forebygge evt. sygdomme.

"Han skal helst være dyrlæge på en måde, som gør det unødvendigt at behandle dyrene, og jeg er sikker på, at vi har fået taget fat på nogle forhold, som vi ellers ikke ville have tænkt på. På den måde får jeg mere ud af det, end hvis jeg bestilte en almindelig dyrlæge." Bertel Hestbjerg

Økologisk nu har skrevet artiklen Egen dyrlæge sikrer bedre dyrevelfærd for Bertels grise.

Dyrlæge hos Hestbjerg Økologi
Økologisk dyrlæge Niels Peter Baadsgaard
Økologisk dyrlæge Niels Peter Baadsgaard

Vigtigt for at begrænse smittespredningen hos Hestbjerg Økologi

Det er vigtigt, at vi tilfredsstiller flest muligt af grisenes basale behov, og at vi hurtigt stiller en diagnose, hvis en gris bliver syg.  Vores faste dyrlæge kører rundt mellem vores 8 gårde. De fleste besøg handler om forebyggelse og generel trivsel, men hvis en gris er syg tilkaldes han og stiller en diagnose, så grisen hurtigt kan flyttes til en anden fold, komme i sygeboks eller få en anden form for behandling. Det er vigtigt for at begrænse smittespredningen.

Dyrlægens faste gang i staldene har gjort det muligt at systematisere det løbende arbejde med at forebygge sygdomme og dermed bidrage til at nedsætte medicinforbruget. Vores medicinforbrug er minimalt og vores ambitiøst endemål er en helt antibiotikafri produktion.

Økologisk dyrlæge Niels Peter Baadsgaard
Økologisk dyrlæge Niels Peter Baadsgaard
Økologisk dyrlæge Niels Peter Baadsgaard

Dyrlægens rådgivning har ført til flere ændringer

Selv om poppelgrisene elsker at rode i deres særlige wellness-området med lyngflis eller kompost, var der i starten en del udfordringer med halebid. Dyrlægens rådgivning har de seneste fem år ført til flere ændringer. Hver uge kommer CR-Foderservice og blander 80 til 90 ton melfoder af tilskudsfoder, der blandes med rug og byg fra Hestbjerg Økologi. Grisenes nye menu kan aflæses direkte i form af færre tilfælde af diarré, øget tilvækst og færre halebid. For at sikre grisene bedst muligt mod diarré og luftvejsinfektioner, har han udviklet intensive vaccineprogrammer.