Sankt-Peter-min

grisenes adfærd behandling dyrevelfærden

Søren Peter Hansen har en titel som staldudvikler. Hans primære opgave er at iagttage grisenes adfærd og spotte eventuelle grise, som har behov for behandling. Søren Peter har blik for, om der er mulighed for at forbedre dyrevelfærden. Det kan for eksempel være ved at ændre staldens fysiske indretning. Det kan også være ved at justere arbejdsrutinerne hos de faste staldteams, som passer grisene.