Det er oldenår og grisene elsker agern

Pludselig mistede søerne interessen for foderet. De kom ikke luntende efter fodervognen og truget med foder var halvfyldt. Grisene havde fundet en anden fødekild nemlig agern i bunkevis.

grisene er oprindelig skovdyr og her hos Hestbjerg Økologi har vi givet skoven tilbage til grisene. Det betyder, at vi har plantet træer på faremarken og i nogle af foldene har vi inddraget de gamle læhegn. Her er grisene ekstra heldige for her kan de finde masser af agern, når det er oldenår.

DR har skrevet en artikel om oldenår og grisene der smasker løs mellem træerne: Stressede ege- og bøgetræer kaster usædvanligt mange agern og bog af sig lige nu. Øko-grise og skovens dyr nyder godt af, at eg og bøg bærer ekstra meget frugt i år.

Træernes blomstring er en reaktion på det klima, som træerne oplever. Det er en overlevelsesreaktion, når træet tror, at det er ved at dø.