Det er oldenår og grisene elsker agern

En dag, da vi fodrede grisene var de ikke sultne…

Pludselig mistede søerne interessen for foderet. De kom ikke luntende efter fodervognen og truget med foder var halvfyldt fra dagen forinden. Var grisene syge eller hvad var der sket? Vi kunne se, at grisene havde det storartet og fandt så ud af, at de havde fundet en anden fødekild nemlig agern i bunkevis. Det har vi lavet en lille film om, som du kan se her: Bertels søer spiser agern

   Pattegrise agern og træstamme Hestbjerg Økologi

Grisene lever oprindeligt i skoven

Grisene er oprindelig skovdyr og her hos Hestbjerg Økologi har vi givet skoven tilbage til grisene. Det betyder, at vi har plantet træer på faremarken og i nogle af foldene har vi inddraget de gamle læhegn. Her er grisene ekstra heldige for her kan de finde masser af agern, når det er oldenår.

DR har skrevet om træerne der tror, at de er stressede

DR har skrevet en artikel om oldenår og grisene der smasker løs mellem træerne.
Læs artiklen her: Stressede ege- og bøgetræer kaster usædvanligt mange agern og bog af sig lige nu.
Øko-grise og skovens dyr nyder godt af, at eg og bøg bærer ekstra meget frugt, når det er oldenår.

Et oldenår er betegnelsen for et år, hvor bøgetræer eller egetræer bærer særligt meget frugt. Træernes blomstring er en reaktion på det klima, som træerne oplever. Varme og tørre somre kan betyde oldenår. Det er en overlevelsesreaktion, når træet tror, at det er ved at dø.

Dyrevelfærd og bæredygtighed

Muligheden for at grisene kan gå mellem træerne skaber større dyrevelfærd. Det er god beskæftigelse for grisene at rode efter agern. Det er godt for deres trivsel og for deres maver. Selv de mindste pattegrise gik og suttede på agern, som de efterfølgende spyttede ud igen.
Læs mere om vores filosofi om bæredygtighed og dyrevelfærd her.