Et ofte stillet spørgsmål: Hvordan transporteres grisene?

Hvordan transporteres grisene?

Ifølge de økologiske regler i Danmark, så må økologiske grise max. transporteres i 8 timer. En regel som i vores lille land er lidt overflødig.

Alle vores grise slagtes på et slagteri i Randbøldal, der hedder Danepork. Det betyder, at de fleste af vores grise, der bliver kørt til slagt har en transporttid på under to timer. De af vores grise, der transporteres længst, transporteres fra vores slagtesvinebesætning på en gård i Nordjylland og det tager under fire timer.

 

Det er vigtigt, at grisene ikke bliver stressede under transporten både i forhold dyrevelfærd og påvirkning af kødkvaliteten. Der stilles en del krav til transport af dyr. Grisene transporteres i affjedrede landsbiler, der er specialfremstillet til grisetransport og Fødevarestyrelsen stiller bl.a. krav om, at chaufføren skal have et kompetencebevis i transport af dyr, ligesom der er præcise regler for hvor meget plads den enkelte gris skal have. Det betyder meget, at grisene bliver læsset på en rolig og ordentlig måde. Chaufføren har under kørslen mulighed for at regulere temperaturen på lastbilen. Filmoptagelser viser, at grisene efter kort tid lægger sig ned og giver sig til at sove.

Generelt kan man sige, at mediernes fokus på dyretransport for år tilbage haft stor betydning for, at dyrene i dag transporteres under meget bedre forhold. Selv for os – der går meget op i grisenes livskvalitet – virker de moderne svinetransporter ikke som en voldsom negativ påvirkning af grisenes trivsel.

Det bedste ville selvfølgelig være aflivning direkte i stien eller på marken. Man kan faktisk også godt finde producenter med meget få grise som praktiserer dette. Men for grise, der er tænkt som et produkt for detailhandlen, ser vi det ikke som et reelt alternativ til slagtning på et slagteri.

Kort sagt, så passer vi på grisene, når de skal transporteres. Det betyder meget både for grisenes trivsel og for kødkvaliteten. Det har også stor betydning for os, der arbejder med grisene, at vi kan se, at de har det godt og at vi behandle dem ordentligt.