Medarbejderhåndbog

Formålet med Medarbejderhåndbogen

Formålet med Hestbjerg Økologis Medarbejderhåndbog er at formidle den grundlæggende filosofi, som Hestbjerg Økologi bygger på. Medarbejderhåndbogen indeholder en lang række nyttig information for alle medarbejdere. Medarbejderhåndbogen er dynamisk og vil løbende blive opdateret.

Medarbejderhåndbogen fortæller om alt lige fra små hverdags ting til vores overordnede mål og drømme. Medarbejderhåndbogen er fundamentet for, at vi sammen skaber en bæredygtig virksomhed.

Hestbjerg Økologi har, med afsæt i tankegangen om cirkulær økonomi, nogle overordnede etiske mål og principper for vores økologiske produktion:

  • Så høj grad af bæredygtighed som muligt.
  • Så høj grad af dyrevelfærd som muligt.
  • Medarbejdere der trives, udfordres og udvikles.
  • Så høj grad af kommunikation med forbrugerne som muligt.

Sammen skaber vi det gode arbejdsliv og det bedste griseliv. Det er et fælles ansvar at løfte denne opgave. Det lykkedes bedst, når alle samarbejder om vores fælles mål, vidensdeler og når alle trives og oplever, at de får spændende faglige udfordringer og har det godt, når de går på arbejde.

Vores produktion bygger på tillid og troværdighed. Derfor skal mennesker, natur og grise behandles ordentligt og med respekt.

Teambuilding faldskærmsudspring
Teambuilding faldskærmsudspring
Teambuilding faldskærmsudspring

I Medarbejderhåndbogen kan du læse om

Hestbjerg Økologis filosofi

Overordnede mål for Hestbjerg Økologi

Medarbejderpolitik

Organisationsplan

Velkommen til nye medarbejdere ’Onbording’

Medarbejdersamtaler

Overenskomst, ligeløn, skat og politik mod social dumping

Registrering i ’Smart Tid’

Fejlregistrering

Sygemelding og afholdelse af ferie

Socialt ansvar CSR

Anti-korruption

Whistleblower

APV og fælles dokumenter

Smittebeskyttelse - INGEN kød med fra udlandet

Eksternsmittebeskyttelse og 24 timers karantæne

Intern Smittebeskyttelse

Kvartalsmøder og arrangementer

Hygge, fællesskab og fester

Alkohol- og rygepolitik

Kommunikation og sociale medier

Hestbjerg Økologis intern Facebook

Mobiltelefoner, arbejdstøj, sikkerhedsværn og erhvervsbiler

Mobiltelefoner

Arbejdstøj

Sikkerhedsværn

Færdsel i Hestbjerg Økologis biler

Politik for biodiversitet og naturpleje

Genbrug og affaldssortering

Beredskabsplan for alvorlige ulykker

Teambuilding fisketur
Teambuilding fisketur
Teambuilding fisketur