Filosofien og historien bag vores produktion

Overordnede mål for Hestbjerg Økologi

I Hestbjerg Økologi har vi nogle overordnede mål for vores økologiske produktion:

- Så høj grad af dyrevelfærd som muligt.

- Så høj grad af bæredygtighed som muligt.

- Medarbejdere der trives, udfordres og udvikles.

Det er et fælles ansvar, at vi løfter denne opgave og det lykkedes bedst, hvis alle samarbejder, har indsigt i vores mål og når alle trives, udfordres og har det godt, når de er på arbejde.

Studier i København og overtagelse af slægtsgården

Min opvækst på en gammel familiegård gav mig en naturlig mulighed for at fortsætte traditionen og selv give mig i kast med landbruget. Da jeg var ung havde praktisk landbrug ikke min store interesse. Jeg valgte derfor at studere landbrugsøkonomi på Landbohøjskolen i København.

Frilandsgrisen kommer til Danmark

Under studietiden først i 90-erne hørte jeg for første gang om produktionen af frilandsgrise. Frilandsgrisen havde på det tidspunkt været en naturlig del af svineproduktionen i England og var nu ved at vinde indpas i Danmark. Heri så jeg en mulighed for at formidle en positiv historie om en anderledes måde at drive moderne landbrug på. Samtidig syntes jeg allerede dengang, at det virkede naturstridigt, hvis vi i Danmark skulle leve af at producere fødevarer til et verdensmarked, hvor eneste betydende salgsparameter er prisen. Her troede – og tror – jeg ikke på, at vi i Danmark kan konkurrere med landbrugsproduktion fra lande hvor jordpriser, lønninger, miljøomkostninger mv er på et helt andet niveau end herhjemme.

Vi skal ikke kun sælge på prisen

Kan vi derimod udnytte vores renomme som et land hvor der er styr på arbejdsmiljø, det veterinære sundhedsniveau er højt, tjek på medicinhåndtering – og forbrug, respekt for – og hensyntagen til naturen osv., til at lave et landbrugsprodukt, der ikke alene skal sælges på prisen; så tror jeg at danske landmænd har en fin chance for at skabe en spændende og økonomisk sund forretning.

Tilbage til fødegården

Disse overvejelser førte til, at jeg i 1995 – efter endt studie i København – tog springet og gik i kast med det praktiske landbrugsliv her på vores gamle slægtsgård. De første 3 år i kompagniskab med min far Jens Hestbjerg.

De første år var produktionen basseret på 200 frilandssøer, der så senere i 2002 blev opgraderet til økologisk produktion.

Jeg var glad for arbejdet med frilandsgrisene og det praktiske landbrugsliv, men jeg savnede en struktur, der gjorde det muligt for mig i hverdagen, at fokusere på områder som strukturel udvikling af produktionen, finansiering, generel ledelse, håndtering af medarbejdere, produktudvikling mv.

"Disse overvejelser førte til en beslutning om at forsøge at opbygge en landbrugsvirksomhed med masser af liv, både på grisemarkerne og i frokoststuen." Bertel Hestbjerg