Økologi er også ny teknologi

Teknologi er med til at sikre dataindsamling og gøre arbejdsgangen lettere.

Ny teknologi kan være med til at understøtte den økologiske produktion. I Hestbjerg Økologi er der derfor også fokus på ny teknologi. Hver so i produktionen har et unikt nummer, som er trykt på et plastøremærke fastgjort i soens øre. Det er imidlertid ikke altid let at læse nummeret, dels fordi søerne ikke kan lide, at man rører deres ører og dels fordi, at mærkerne ofte er meget beskidte. Løsningen er en elektronisk chip i øret, som kan aflæses med en læser (på billedet ses den gule stav). Læseren er forbundet til mobiltelefonen via en bluetooth forbindelsen. Soens nummer kan nu direkte aflæses enten på læseren eller på mobilen.

"Cloudfarms is a Pig Management system which saves time and keeps us up-front’"Alex, ansvarlig for faremarken på St. Hestbjerg

På mobilen er der installeret et program, hvor man foretager alle de nødvendige registreringer på grisene. Når soen farer f.eks., så aflæses soens nummer med læseren, og derefter registreres antal grise i kuldet, antal dødfødte osv. Data overføres automatisk til en webside, som løbende beregner besætningens produktionsresultater.

Tidligere kørte vi rundt med en kuglepen og en lille lommebog. Det var ret besværligt - især i regnvejr. I forhold til registreringer på papir og efterfølgende indtastning i computer sparer vi tid med den elektroniske datahåndtering, og vi får også mere sikre registreringer i besætningen.